Dienst

Talent Management

Haal meer uit uw organisatie met talent van uw menselijk kapitaal

Organisaties moeten tegenwoordig beter presteren met minder middelen. Resultaten behaalt u door het effectief inzetten van uw kapitaal. In een economie waarin het meer en meer draait om kennis en vaardigheden maakt uw menselijk kapitaal daarin het verschil. Haalt u meer uit het talent van uw mensen, dan haalt u meer uit uw organisatie.

Uw uitdaging

Het talent in uw organisatie is van doorslaggevend belang voor het succes van uw organisatie. Met de juiste mensen in huis kan uw organisatie het verschil maken. Immers flexibiliteit en veerkracht van uw organisatie in economisch turbulente tijden worden in belangrijke mate bepaald door het talent van uw menselijk kapitaal. De economische crisis is nog niet helemaal voorbij. Toch worden steeds meer organisaties nu al geconfronteerd met moeilijk vervulbare vacatures en het behouden van hun talent. Daarnaast krijgen organisaties ook steeds meer te maken met talentvraagstukken als ontgroening en vergrijzing van personeel, diversiteit en maatwerk in de relatie tussen organisatie en medewerker. 

 

Hoe Deloitte u helpt

Succesvolle organisaties ontwikkelen strategieën om het juiste talent te identificeren, aan te trekken, te behouden en effectief in te zetten. Dit proces is niet eenvoudig. Dit vraagt om inzicht in zowel de huidige vaardigheden en ervaring van uw personeel als die vaardigheden en ervaring die in de toekomst nodig zijn. Om de juiste inzichten en plannen voor uw organisatie te ontwikkelen heeft Deloitte een methode ontwikkeld welke bestaat uit 5 stappen:

 1. Vertaling organisatiestrategie naar talentstrategie
  Uw organisatie en uw visie en strategie zijn ons uitgangspunt. De eigenschappen van uw organisatie zijn de basis van waaruit visie en strategie moeten worden gerealiseerd. Wat zijn de sterktes en zwaktes van uw organisatie? Welke risico’s onderkennen we in deze fase? Zijn er overeenkomsten en verbanden tussen de talentstrategie en de HR strategie? In deze fase gaan we samen met u op zoek naar aanknopingspunten waarmee we een nieuwe talentstrategie in lijn kunnen brengen met uw ambities en hoe deze te integreren met uw organisatiestrategie.
 2. Bepaal kritieke functies en verkrijg inzicht in vraag en aanbod van talent
  Het realiseren van uw visie en organisatiestrategie verlangt de inzet van talent. De vraag is met welk talent u het beste uw ambities kan bereiken? We identificeren de functies die het meest van toegevoegde waarde zijn bij het behalen van de ambities, door enerzijds de strategische waarde van de functies in uw organisatie en anderzijds de hoeveelheid specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie succesvol uit te oefenen in kaart te brengen. Op deze manier krijgen we inzicht in en brengen we focus aan op die delen van uw personeelsbestand die cruciaal zijn voor uw strategie. Vervolgens analyseren we enerzijds de kennis, vaardigheden en competenties en anderzijds de motivatie en betrokkenheid van het talent in uw organisatie. Tenslotte brengen we in kaart wat de vraag naar en aanbod van talent is binnen uw organisatie. We kijken daarbij niet alleen naar het heden maar juist ook naar de toekomst. Dit geeft u inzicht in mogelijke ‘witte vlekken’ in de samenstelling van uw personeelsbestand, ten opzichte van dat wat u nodig heeft. Daarnaast analyseren we ook de ontwikkelingen in de externe arbeidsmarkt en brengen dit in verband met de eisen en wensen van uw organisatie.
 3. Identificeer talentoplossingen
  Wanneer op basis van onze analyses blijkt dat een heroriëntatie op uw talentstrategie nodig is, helpen wij u bij het bepalen van deze nieuwe richting. Nu komen we in de fase waarin we keuzes maken en de talentstrategie daadwerkelijk vormgeven. We kunnen in deze fase onder meer gebruik maken van een door Deloitte ontwikkeld palet aan doordachte potentiële en onderling samenhangende oplossingen. We stellen vast welke talentoplossingen nodig zijn om te anticiperen op de ‘witte vlekken’ zoals gesignaleerd in de fase ‘Analyse’. De werkprocessen in uw organisatie en eventuele oplossingen die op dit terrein gevonden worden, nemen we daarin integraal mee. Daar laten wij het niet bij. Om verschil te maken gaan we ook op zoek naar onderscheidende oplossingen die voor uw organisatie het verlangde concurrentievoordeel kunnen opleveren
 4. Integreer talentoplossingen met nieuwe talent management technologie
  In steeds meer organisaties wordt talent management ondersteund door de inzet van innovatieve talent management technologie. De juiste technologie kan een belangrijke succesfactor en hefboom zijn bij het realiseren van uw talent management doelstellingen. Bij Deloitte identificeren wij innovatieve talent management technologie en werken wij samen met leveranciers. Hierdoor zijn wij in staat u te begeleiden bij het kiezen van de juiste technologie en het optimaal inzetten daarvan.
 5. Ontwikkel het talent management veranderprogramma
  Het ontwikkelen en toepassen van talentoplossingen met de juiste talent management technologie is geen sinecure. Veel aspecten zoals business en talent strategie, organisatie, governance, talent processen en infrastructuur hebben een sterke onderlinge samenhang en ook uw management en personeel moeten goed worden voorbereid om een sterkere talent management praktijk te realiseren. Door samen met u een integraal veranderprogramma te ontwikkelen borgen wij samenhang en realiseren wij maatwerk om het maximale te halen uit het potentieel van uw organisatie.

 

Wat het u oplevert

Deloitte helpt uw organisatie bij het ontwikkelen én implementeren van een toekomstgerichte talentstrategie, inclusief competentiemanagement, personeelsplanning, talent processen, beloning, organisatie en infrastructuur. Deloitte beschikt hiertoe wereldwijd over ervaren human capital experts die in staat zijn om succesvolle werkwijzen en oplossingen op de terreinen talent management, talent management technologie en transformatie samenhangend en op maat in te zetten voor uw bedrijf.

Contact

Ardie van Berkel

Ardie van Berkel

Partner

Ardie leads the Human Capital practice in the Netherlands and has helped triple the size of the Dutch HC practice in the last five years. Ardie has more than 15 years of experience in Human Capital co... Meer