Onderzoek naar maatregelen die rol van financiële sector versterken bij klimaatadaptatie

Article

Onderzoek naar maatregelen die de rol van de financiële sector versterken bij klimaatadaptatie

Onder de vlag van de Deloitte Impact Foundation onderzoekt Deloitte welke concrete maatregelen er nodig zijn om de rol van de financiële sector te versterken bij het klimaatadaptief maken van Nederland.

De basis voor het onderzoek wordt gevormd door twee casussen: de watersnood in Limburg dat aantoonde dat regionale extreme regenval een verhoogd risico op overstroming vormt. Daarnaast de stad Rotterdam die door zijn ligging, dichtbij zee en grote rivieren, ook een verhoogd risico loopt op overstroming. Risico’s die door een veranderend klimaat en de toename van weersextremen alleen maar zullen toenemen.

Deloitte zet de huidige situatie af tegen wat er aan financiële maatregelen nodig is om het overstromingsrisico zoveel mogelijk te verkleinen. Met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek, wil Deloitte een bijdrage leveren aan het klimaatadaptief maken van Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met periodes van weersextremen, zoals meer neerslag en daardoor waterovervloed en periodes van droogte. Naast het tegengaan van klimaatverandering is het daarom van belang dat Nederland zich aanpast aan huidige en toekomstige veranderingen in het weer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de overheid, maar ook bij het bedrijfsleven en de burger. Door duurzame producten en diensten te ontwikkelen en die rendabel te maken en duurzame projecten te financieren, kan het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatadaptief inrichten van ons land.

Wil je het onderzoek na publicatie ontvangen?

Laat hier je gegevens achter en ontvang het onderzoek na publicatie per email.

Aanmelden

Betrokken partijen

Bij het onderzoek wordt Deloitte begeleid door partijen uit zowel de private als publieke sector, met financiële expertise en kennis op het gebied van klimaatadaptatie; Achmea, Verbond van Verzekeraars, Deltaprogramma, Deltares, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Samen Klimaatbestendig. Een Raad van Advies is als klankbord aangesteld om de inhoud en impact van het onderzoek te waarborgen. De Raad van Advies bestaat uit Daan Prevoo (Burgemeester van Valkenburg aan de Geul), Geeke Feiter (Directeur Verbond van Verzekeraars), Gerben Wigmans (Concerndirecteur Gemeente Rotterdam), Lilian van den Aarsen (Directeur Deltaprogramma), Sandra Phlippen (Chief Economist ABN AMRO en praktijkhoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Liesbeth Mol (Raad van Bestuur Deloitte).

Deltacongres

Het onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen overhandigt Deloitte aan de Deltacommissaris tijdens het jaarlijkse Nationale Deltacongres in november.

Did you find this useful?