De 6 meest vernieuwende AI-projecten van Deloitte

Opinie

De 5 meest vernieuwende AI-projecten van Deloitte

Deloitte richt zijn pijlen al langer op Artificial Intelligence. Er lopen tientallen projecten, intern en bij de klant, waarin AI-technologie een belangrijke rol speelt. Hieronder een greep uit de meest vernieuwende projecten waarbij Deloitte AI inzet om klanten effectiever en efficiënter te laten zijn.

Marjolein Vlaming & Ewout Bolhuis - 6 november 2017

                                                                                                                   English Version

  • Zorgrobot Alice – om in de toekomst aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, wordt hard gewerkt aan zorgrobots waarmee ouderen langer en beter zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Alice, een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Deloitte, is zo’n socio-bot. Vorig jaar werd Alice voor het eerst gebruikt in de ouderenzorg en inmiddels wordt gewerkt aan een tweede versie. Alice 2.0 zal een rol kunnen innemen als verbinder tussen mensen en apparaten, als vertaler van big data en als communicatie partner.
  • TAX-I - TAX-I is een AI-tool (prototype) die inzicht geeft in uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het biedt de gebruiker tekstanalyses, automatisch gegenereerde visualisaties en in de nabije toekomst zelfs voorspellende modellen. TAX-I biedt fiscale experts de mogelijkheid om snel objectief meningen te geven over complexe juridische vraagstukken.

Product demo: Artificial Intelligence in the Tax Function

  • SONAR - een programma dat mogelijke (menselijke) invoerfouten in een database detecteert. Met geavanceerde wiskundige modellen voorspelt dit programma de juiste btw-behandeling, de van toepassing zijnde milieubelastingen of andere functies op basis van de relevante en beschikbare data.
  • Fraudevoorspelling – in deze case wordt fraudedetectie uitgevoerd door middel van machine learning. Deze vorm van AI detecteert fraudegevallen op basis van bestaande/bekende fraudegevallen. Om de dataset te vergroten en het systeem accurater te maken krijgt het fraudeteam de uitkomst van de AI-detectie (vermoedelijke fraudegevallen) ter beoordeling. In de eerste maand bleek het in 87% van deze gevallen daadwerkelijk te gaan om fraude.
  • Chatbot – een verandering in beleid of wetgeving kan abrupt zorgen voor een grote toestroom aan vragen van klanten. Om deze vragen efficiënt af te handelen, kan Deloitte een chatbot bouwen. De klant hoeft dan alleen de FAQ-lijst met de verwachte vragen met het juiste antwoord aan te leveren. Met een kleine inspanning wordt de lijst vervolgens ingevoerd in de engine van de chatbot die vervolgens de vragen kan beantwoorden.

Meer weten over AI in de praktijk?

Wil je meer weten over wat AI voor jouw organisatie kan betekenen? Ga naar onze website en neem contact op met een van onze experts.

Vond u dit nuttig?