Solution

Keten-innovatie / sector-innovatie

Innoveren in partnerships

Deloitte Innovation heeft een aanpak ontwikkeld waarbij meerdere partijen op een creatieve maar gestructureerde manier effectief samenwerken rondom het creëren en uitwerken van innovatieve oplossingen en marktproposities binnen een bepaalde sector of thema/domein.

Wilt u groei creëren, innoveren of optimaliseren rondom een specifiek breed thema? Dan bent u waarschijnlijk genoodzaakt om samen te werken met andere partijen uit de keten of sector om gezamenlijk tot resultaat te komen. Herkent u de volgende vragen?

 • Welke informatie, kennis en kaders hebben we nodig als startpunt voor innovatie/groei rondom het domein?
 • Welke relevante ketenpartijen moet ik betrekken om het collectieve doel te bereiken?
 • Hoe moet ik beginnen met samenwerking rondom het thema en wie heeft de regie?
 • Hoe gaan we samenwerken? Welke afspraken maak ik in welk stadium met betreffende partijen?
 • Hoe komen we cross-company tot nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen? 
 • Welke stappen moeten we volgen om van idee/inzicht naar concrete plannen te komen?
 • Wat doen we als er iets uit onze samenwerking komt, hoe gaan we realisatie en eventueel toekomstig samenwerken inkleden?

 

Hoe Deloitte u helpt

Onze dienstverlening kan de volgende aspecten omvatten:

 • expert in samenwerkingsvormen: advies innovatie in partnerships, keten innovatie
 • opstellen samenwerkingsvorm, -plan of –overeenkomst
 • kick off met alle ketenpartijen: commitment en consensus creëren voor samenwerking rondom te bepalen collectieve ambities, thema’s of doelen
 • brainstormsessies rondom ambitie/thema’s: cross keten ideegeneratie
 • workshops om ideeën te onderzoeken en checken op bijvoorbeeld haalbaarheid en marktpotentie
 • Pressure Cooker workshops om ideeën met veel potentie cross keten uit te werken tot realisatieplannen
 • begeleiding en advies bij implementatiefase en programmamanagement.

 

Wat levert het u op

Met de aanpak van Deloitte Innovation, op basis van proven concept, trekt u relevante ketenpartijen aan. Wij zorgen vooraf voor consensus en commitment van alle deelnemende partijen over doelstelling traject. Dankzij ons netwerk, met goeroes op diverse gebieden, kunnen wij sectoren nieuwe inzichten geven op basis van (mega)trends en ontwikkelingen. Dat zorgt voor innoveren vanuit nieuw perspectief in plaats van vanuit bestaande kaders. We bieden een helder en gestructureerd stappenplan om van idee naar realisatieplan te komen. Onze methodiek en modellen zorgen voor onafhankelijke analyse en uitwerking van de proposities. De businesscases zijn goed onderbouwd en de milestoneplanning is effectief. 

Daarmee is Deloitte uw partner in innovatie. Een partner in samenwerkingsvormen en innoveren in partnerships.

Contact

Wassili Bertoen

Wassili Bertoen

Partner

I have a passion for stimulating people to explore new opportunities. I founded the Deloitte Innovation BV in 2008. In 2013 I founded Deloitte Center for the Edge Europe. We say: 'your future business... More