Sustainability

Solution

Sustainability

Advisering in duurzaamheidsvraagstukken

U loopt tegen bepaalde uitdagingen aan die worden veroorzaakt door een groeiende populatie, klimaatveranderingen, schaarste van water, grondstoffen en energie en een toenemend consumptiepatroon. Dit merkt u bijvoorbeeld door volatiele financiële markten, toenemende grondstofprijzen, toenemende regulering, toenemende druk van hun stakeholders, vraag naar transparantie, en de behoefte aan een duurzame waardeketen.

U zoekt naar innovatieve oplossingen voor uw vraagstukken en loopt tegen vragen als:

 • Waar en hoe kan ik kosten besparen en efficiëntie creëren in mijn huidige business model?
 • Hoe kan ik een innovatief en duurzaam business model creëren?
 • Welke uitdagingen hebben impact op mijn organisatie? 
 • Op welke uitdaging(en) moet ik me focussen?
 • Hoe maak ik mijn bedrijfsactiviteiten transparanter/hoe ga ik om met duurzaamheidsrapportage?
 • Wie is verantwoordelijk voor het verduurzamen van mijn organisatie?
 • Hoe vind ik duurzame oplossingen binnen mijn organisatie en in mijn keten?
 • Hoe ga ik om met reputatie op het gebied van duurzaamheid?
 • Waar sta ik nu op het gebied van duurzaamheid in vergelijking met mijn concurrenten?
 • Welke impact maak ik nu met mijn bedrijfsactiviteiten op het milieu en de sociale omgeving?
 • Hoe kan ik een competitief voordeel halen door duurzaamheid te integreren in mijn strategie en organisatie?

 

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte stimuleert haar klanten om van een risk management business model naar een nieuw business model te gaan waar groei en innovatie belangrijke pijlers zijn.

Deloitte Innovation & Sustainability biedt een geïntegreerde aanpak met verschillende service offerings. Het doel is om u te ondersteunen bij duurzame groei. Duurzaamheid wordt hierbij gelinkt aan onze Core Service Offerings. Onderstaand model geeft een overzicht van de bestaande tools voor de verschillende functies.

 

Wat het u oplevert

Het Sustainability team wil u helpen om duurzame groei te creëren. Deloitte biedt u de expertise die u gewend bent vanuit de functies als bijvoorbeeld Consulting, met een geïntegreerde aanpak. 

Duurzame groei wordt bereikt door:

 • Innovatie: door middel van serious gaming, en de methodologie zoals wordt gebruikt door de Innovatie BV (Fast Tracks, Innovator Track en Growth Track) de klanten stimuleren om vanuit een duurzaamheidslens naar de organisatie te kijken.
 • Concurrentievoordeel: door de bedreigingen die de globale ontwikkelingen met zich meebrengen te zien als een kans voor u om er vroeg op in te spelen en er een competitief voordeel uit te halen.
 • Kostenbesparingen (efficiency): door kosten te besparen en innovatieve processen te integreren in het business model kunt u meer winst genereren.
 • Werknemersbetrokkenheid: door duurzaamheid te integreren in het business model stijgt de werknemerstevredenheid. Bovendien is er een toenemende vraag (vanuit Generation Y) naar bedrijven die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan.
 • Risicomanagement: risico’s in acht nemen is een minimumvoorwaarde voor uw License To Operate. 

Bovenstaande factoren leiden tot:

 • Afnemende kwetsbaarheid in een periode van toenemende schaarste van natuurlijke bronnen.
 • Het opbouwen/versterken van organisationele weerstand in volatiele financiële markten.
 • Ondersteunen in duurzame groei door ons te richten op klantloyaliteit en het betrekken van consumenten in een veranderende omgeving.
 • Creëren van nieuwe markten door het ontwikkelen van duurzame producten.
 • Het bereiken van meer efficiëntie in het inkoopproces van het product of in het productieproces.
 • Versterken van de weerstand tegen strengere regulering van de overheid op CO2, lucht-, water- en grondvervuiling. 
 • Ondersteunen bij integrated reporting zoals vastgesteld volgens de GRI-richtlijnen.
 • De voordelen die kunnen worden behaald door middel van ESG (Environment, Social, Governance) investeringen.
Sustainability services

Contact

Anne Huibrechtse-Truijens

Anne Huibrechtse-Truijens

Leader Sustainability

Making change happen within an organization to achieve business results is my main focus. Within Deloitte I’m responsible for facilitating organizations in their sustainability programs. My experience... More

Mark van Rijn

Mark van Rijn

Senior Manager

Ik ben binnen het Sustainability Team van Deloitte vooral belast met advisering van cliënten op het gebied van duurzaamheid en rapportage. Ieder project is anders aangezien onze cliënten ten aanzien v... More

Related topics