Solution

Taxonomy Design & Management

Klanten die informatie willen uitwisselen met meerdere partijen binnen en buiten de organisatie, worden geconfronteerd met drie grote uitdagingen: overeenstemming bereiken over de gegevens die moeten worden gerapporteerd; de wijze van uitwisseling; en de besturing en beheersing van het proces om die uitwisseling efficiënt te laten verlopen.

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte helpt organisaties bij het definiëren van rapportage-datasets voor de uitwisseling van gegevens door het gebruikmaken van de open standaard XBRL, inclusief activiteiten zoals:

  • Stakeholder analyse en onderzoek aan de rapportage-eisen
  • Ontwerpen van de taxonomie architectuur en documentatie op basis van best practices, rekening houdend met mogelijk hergebruik van al bestaande rapportage-taxonomieën
  • Bouwen en testen van de taxonomie als onderdeel van het rapportageproces
  • Ontwikkeling van de beheer- en onderhoudsprocessen van de taxonomie, inclusief interne en externe validatie- en reviewprocessen
  • Bouw van validatieregels gebruikmakend van de XBRL-standaard (Formulas) om de validatie van de gegevens te automatiseren
  • Schrijven van een ‘Implementatie- en gebruikshandleiding’ voor rapporterende organisaties en andere gebruikers van de taxonomie.

 

Wat levert het u op

Deloitte’s Taxonomy Design & Management diensten bieden de klant een fit for purpose XBRL taxonomie, inclusief validatieregels voor de automatische validatie van de gegevens, volledige documentatie en het bestuursproces om de XBRL-taxonomie te onderhouden.

Contact

Twan van Gool

Twan van Gool

Director

As Audit Innovation leader responsible for transforming the audit practice into the digital era. Being passionate about technology and it possible impact on our people, quality and operational effecti... More