De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Article

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

een praktisch overzicht

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: WagwEU) in werking getreden(1). De WagwEU bevat belangrijke administratieve en praktische verplichtingen voor bedrijven die vanuit de EU personeel naar Nederland detacheren.

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: WagwEU) in werking getreden(2). De WagwEU bevat belangrijke administratieve en praktische verplichtingen voor bedrijven die vanuit de EU personeel naar Nederland detacheren. Bijna een jaar na inwerkingtreding blijkt dat de WagwEU in de praktijk nog relatief weinig aandacht krijgt en dat ondernemingen deze wet en de praktische consequenties niet altijd goed op het netvlies hebben(3).

De WagwEU beoogt sociale dumping, onderbetaling, schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie verder tegen te gaan. Dit brengt verschillende administratieve en praktische verplichtingen voor ondernemingen met zich mee. Mede gezien de (hoogte van de) boetes is het van groot belang dat ondernemingen deze verplichtingen naleven en incorporeren in hun interne processen. Ondernemingen moeten “in control” en “compliant” zijn en hierbij is, zeker voor internationaal opererende ondernemingen, een brede EU-aanpak noodzakelijk.

In bijgaand artikel schetsen wij eerst kort de achtergronden en actualiteiten, waarna wij de administratieve verplichtingen uit de WagwEU op een rij zetten. Tot slot behandelen wij kort een aantal internationale aspecten.

(1) Wet van 1 juni 2016, Stb. 2016, 219.
(2) Wet van 1 juni 2016, Stb. 2016, 219.
(3) De Directie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van SZW zond op 3 oktober 2016 wel een informatiebrief aan bepaalde buitenlandse bedrijven, met daarin alle plichten die gelden voor detacheringen naar Nederland.


De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Meer weten over Detachering van werknemers in de EU?

Wilt u meer weten over Arbeidsrecht? Neem dan contact op met Sashil Durve via +31 (0)88 288 2466

Vond u dit nuttig?