Deloitte Legal Services

About us

Deloitte Legal biedt een nieuw product dat past bij de vraagstukken van deze tijd

Interview met Deloitte Legal partners John Paans en Rozemarijn Bloemendal

John Paans en Rozemarijn Bloemendal, sinds februari en maart werkzaam als partners corporate law bij Deloitte Legal, geven in dit kennismakingsinterview een kijkje achter de schermen van hun afdeling. Waar staan én gaan ze voor, waarom en hoe investeert Deloitte Legal in de juridische markt, en welke rol spelen zij zelf in al deze ontwikkelingen?

Ze werken pas enkele maanden voor Deloitte Legal, en nu al raken Rozemarijn Bloemendal en John Paans, amper uitgepraat over hun werk, de groeiambities van Legal, en de maatschappelijke ontwikkelingen waar zij met hun team en expertise op in kunnen springen.

Neem de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag die oordeelde dat Shell de uitstoot van CO2 dit decennium met 45 procent moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. ‘Dat heeft een enorme impact op het bedrijfsleven, niet alleen in Nederland maar wereldwijd’, legt John Paans uit. ‘Veel bedrijven zullen zich moeten heroriënteren, en vragen zich nu allemaal af hoe ze hiermee om moeten gaan.’ En dat is bij uitstek interessant voor Deloitte, want het gaat hier om vraagstukken die niet meer klassiek juridisch zijn, omdat er ook operationele, personele en strategische kanten aanzitten, vertelt Paans.

‘En steeds meer klanten hebben behoefte aan adviezen die niet alleen puur juridisch, fiscaal of bedrijfseconomisch zijn, maar juist aan een combinatie van al deze expertise. Die multidisciplinaire benadering kan Deloitte als geen ander bieden.’

Binnen het juridische landschap biedt Deloitte Legal dan ook een wezenlijk nieuw product, benadrukken Bloemendal en Paans. Bloemendal: ’Wat wij toevoegen is een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak, wereldwijd, voor klanten die voor complexe ontwikkelingen staan. Of voor bedrijven die te maken hebben met de Green Deal die investeringen in groene energie stimuleert.’ Bovendien komen er steeds vaker vragen uit de markt op het gebied van innovatie en tech. Paans: ’Van klanten die hun werkproces willen automatiseren tot vraagstukken rond big data en privacy, wij hebben die kennis in huis. En bovendien hebben wij, anders dan de meeste klassieke advocatenkantoren, de slagkracht om in technologie te investeren.’ Paans: ik heb sinds kort een lead facilitator rol in de leergang Bestuurdersaansprakelijkheid ook hierin helpen we de klant en Deloitte nauwer samen te werken.

Als partners ‘corporate law’ sturen Paans en Bloemendal het momenteel vijftienkoppige corporate juristenteam aan. Bloemendal: ’Concreet betekent het dat we adviezen geven over herstructureringen, reorganisaties en alles wat daarmee te maken heeft. En steeds vanuit die multidisciplinaire benadering waarbij we andere experts binnen Deloitte kunnen inschakelen als dat nodig is.’ Het werken in een multidisciplinair team is iets wat Bloemendal direct aansprak toen ze solliciteerde. Ze komt uit de klassieke advocatuur, maar stapte op zeker moment over naar het bedrijfsleven waar ze de laatste jaren als Head Legal voor KLM werkte. ‘Ik weet uit ervaring wat de toegevoegde waarde is als je een klant een multidisciplinair advies kan geven, waarin álle elementen worden meegenomen die voor een onderneming belangrijk zijn.’ Ook vindt Bloemendal het fijn dat Deloitte zich richt op maatschappelijk relevante vraagstukken. ‘Het is zinvol om bezig te zijn met thema’s als duurzaamheid, voeding, mobiliteit, oftewel: zaken die ons allemaal aangaan, en daarnaast is er op een prettige manier aandacht voor de ontwikkeling en diversiteit van medewerkers.’

Het feit dat hij kon meebouwen aan iets nieuws, was voor Paans de grootste trigger om over te stappen naar Deloitte. Hij werkte meer dan 20 jaar als corporate lawyer en notaris bij Baker McKenzie. ‘Bij Baker McKenzie werkte ik veel samen met fiscalisten en het had altijd een enorme meerwaarde als ik onze klanten direct kon introduceren bij experts die niet per se binnen ons rechtsgebied behoorden.’ Zijn verbindende kwaliteiten kan hij nu goed kwijt bij Legal. ‘We zijn aangenomen om het corporate team verder uit te breiden; onder meer door mensen goed te begeleiden, de koers uit te zetten, de verbinding te leggen met klanten en andere in-house specialisten, en het voortouw te nemen om allerlei initiatieven te ontplooien die onze groei bevorderen.’
Bloemendal: ‘We hebben flinke ambities; we willen niet alleen groeien in omvang en omzet, maar we zijn ook steeds op zoek hoe we onze juridische disciplines verder kunnen uitbreiden als we merken dat daar vraag naar is.’ De twee partners vullen elkaar goed aan. Paans focust zich in zijn nieuwe rol wat meer op strategische en technisch-juridische vraagstukken en Bloemendal houdt zich meer bezig met het management van het team, maar weet door haar achtergrond ook goed wat er speelt bij klanten, General Counsels en juridische afdelingen.

Het bijzondere van hun nieuwe functie bij Deloitte Legal vinden beide partners dat het zoveel verder gaat dan het geven van juridisch advies. Bloemendal:

‘Naast het geven van advies zijn wij betrokken in het voortraject en begeleiden wij met andere disciplines de implementatie ervan. Wij kunnen een bedrijf bijvoorbeeld uitgebreid juridisch advies geven over privacy, maar we hebben vervolgens óók de mensen in huis om die privacy systemen binnen zo’n organisatie te implementeren.’

Paans: ‘Of neem de situatie dat twee bedrijven fuseren, en ze met allerlei dubbele afdelingen zitten. Hoe kunnen zij zodanig verder dat alle vraagstukken die dan spelen behapbaar blijven? Dat zijn ideale projecten die wij vanuit Legal kunnen begeleiden.’ Bloemendal: ’Ook ons internationale netwerk is een grote pré. Als een internationaal bedrijf wil reorganiseren of herstructureren, dan kunnen wij vanuit Nederland bij al onze collega’s wereldwijd advies ophalen. Dat is bijzonder én kosten-efficiënt.’ Om nog meer te kunnen profiteren van dat wereldwijde netwerk is Paans sinds 1 juni tevens aangesteld als ‘Global leader corporate law’. Paans: ‘Het is een coördinerende rol met als doel om ons internationale netwerk hechter te maken. We werken voortdurend samen met verschillende disciplines in Nederland én in het buitenland en dan is het belangrijk dat iedereen weet wie waar zit en welke know-how we precies in huis hebben, zodat we elkaar kunnen versterken.’

Toch is de grootste uitdaging op dit moment vooral het vinden van medewerkers die goed passen binnen het nieuwe Legal-team. Paans: ‘Omdat we iets nieuws bieden, zal een nieuwe medewerker de flexibiliteit moeten hebben om in zijn nieuwe rol en functie te groeien.’ Bloemendal: ‘En als je altijd als advocaat hebt gewerkt, is het nog niet zo makkelijk om ineens vanuit een multidisciplinaire aanpak te werken. Het helpt wat dat betreft als je al breder ervaring hebt.’ Paans: ‘Die breed georiënteerde specialisten moeten we dus vinden, want dat is enige manier om onze klanten verder helpen. Voor onze ambities is een groot team nodig.’

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or other affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.