Deloitte Legal Services

About us

Een onderneming heeft baat bij geïntegreerd juridisch advies

Interview met Deloitte Legal-partners Maaike van Velzen en Simone Pelkmans over hun multidisciplinaire aanpak

Sinds respectievelijk juli en oktober zijn Maaike van Velzen en Simone Pelkmans partner bij Deloitte Legal. In dit kennismakingsinterview werpen ze vanuit hun professionele achtergrond een blik op de verschuivende rol van Legal, en de positie van Deloitte hierin.

Klanten die zich met innovatie bezig houden, hebben vaak meerdere juridische vraagstukken. Ze kloppen met steeds uiteenlopendere vragen aan bij Deloitte: om inzicht te krijgen in de rol van Intellectueel Eigendom binnen hun organisatie, voor een overzicht van de lokale en internationale juridische kaders — bijvoorbeeld op het gebied van sustainability en Food Law — en voor de juridische aspecten van digitale transformatie. De teams van Pelkmans en van Velzen functioneren als strategische partner voor ondernemende organisaties. Veel meer dan alleen een juridische analyse, bieden ze een helikopterview op de markt.

Van Velzen: “Mijn team heeft IP en legal aspects of IT als expertisegebied. We zien een duidelijke kanteling in de manier waarop de klant kijkt naar juridische aspecten rondom intellectueel eigendom. Bedrijven zijn bezig met hun digitale transformatie en opereren dan steeds vaker samen in een ecosysteem.

 

Met nieuwe, digitaal gedreven business modellen realiseren partijen zich dat je waardecreatie faciliteert door binnen de samenwerking zaken vast te leggen. IP wordt dan een enabler in plaats van een recht waarmee je een ander iets kunt verbieden.


Het team van Van Velzen kijkt dan ook met een holistische blik naar de rol van IP binnen een business model: “IP is voor bedrijven een samenwerking van verschillende disciplines. Vanuit financieel oogpunt wil je bijvoorbeeld zoveel mogelijk waarde halen uit je intellectueel eigendom. Daarom wordt IP meer en meer onderdeel van de bedrijfsstrategie. Wat betreft de digitale omgeving is het essentieel om deze goed te beveiligen en tevens om goed zicht te hebben op de data(stromen) en de juridische aspecten die daarmee samenhangen. Samenwerking van diverse organisaties in een digitaal ecosysteem vraagt om goede contractuele afspraken. Door de verscheidenheid aan vragen en uitdagingen hebben organisaties behoefte aan de geïntegreerde aanpak die Deloitte aanbiedt.

Pelkmans beaamt dit:

 

In bedrijven draait het zelden om de juristen. Vanuit mijn verleden als General Counsel bij Unilever weet ik dat het essentieel is om juristen vroegtijdig te betrekken en juridisch advies te integreren in het bredere advies. Juristen kunnen de regelgeving duiden, maar ook de business leren hoe ze regels toe kunnen passen. In de multidisciplinaire aanpak van Deloitte zag ik een mooie propositie. Wij kennen de bredere context van bedrijven en kunnen precies daar waar dat binnen een organisatie nodig is, juridisch advies geven.


Een actueel voorbeeld is personalised nutrition; een productcategorie die momenteel erg in de belangstelling staat. Soms starten bedrijven als voedingssupplementenbedrijf, een andere keer verschuiven ze van voedingsmiddelen naar supplementen. Pelkmans: “Wanneer je meer werkzame stoffen toevoegt aan levensmiddelen, bestaat de mogelijkheid dat je product opeens binnen een ander juridisch kader valt en zelfs als medicijn kan worden beschouwd. Dat heeft juridische, maar ook bedrijfseconomische consequenties. Farmaceutische bedrijven moeten aan andere, deels striktere, regelgeving voldoen. Een bedrijf is erbij gebaat dit in een vroeg stadium te begrijpen.

Van Velzen: “Onze basisvraag is: ‘Hoe werkt de klant?’, in plaats van: ‘Wat zegt de wet?’ We kijken met een externe blik naar de markt en de issues waar een organisatie voor staat. Daardoor identificeren we kansen en risico’s die een organisatie zelf (nog) niet ziet. Het gaat dan ook om goed aanvoelen: wat wil de klant, welke diensten passen daarbij? Dat maakt dat onze dienstverlening niet uit een standaardpakket bestaat. We adviseren, maar bieden bedrijven daarbij ook een scala aan oplossingen en services. Bij de implementatie gebruiken we ook tools gebaseerd op artifical intelligence (AI) om meer inzichten te creëren en efficiënt te werken.

Het werken in een multidisciplinaire organisatie trok beide partners naar Deloitte. Beiden hebben ze meer dan 20 jaar ervaring in juridische functies bij grote multinationals. Van Velzen startte ooit als chemicus, maar haar belangstelling in de juridische kant van innovatie leidde naar een rol als IP counsel. Na 10 jaar stapte ze over naar het Intellectual Property-team van Philips waar ze tot doel had om uitvindingen te beschermen, en rechten van derden in de markt ofwel te respecteren, ofwel toegankelijk te maken voor Philips. Pelkmans op haar beurt, heeft lange tijd voor Unilever gewerkt in global en lokale legal functies. “In mijn laatste functie als General Counsel en directielid van Unilever Benelux heb ik samen met Deloitte gewerkt aan een privacy project. De juridische aspecten waren daarin onderdeel van de bredere dienstverlening. Dat vond ik mooi.”

Van Velzen vindt Deloitte een bijzondere organisatie als het gaat om talent development en knowledge management. “We realiseren ons dat het hart van het businessmodel wordt gevormd door mensen die intrinsiek een inquisitive mindset hebben. Bij Deloitte zoek je over de teams heen naar raakvlakken om betere oplossingen te vinden voor klanten. Dat maakt dat je je altijd uitgedaagd voelt. Deze inspirerende werkomgeving met focus op ontwikkeling en samenwerking is van belang in elke fase van je loopbaan. Er wordt serieus geïnvesteerd in mensen en iedereen deelt kennis met elkaar.”

Voor Pelkmans vormde de fase waarin het legal team zit een belangrijke trigger om de overstap te maken: samen mogen bouwen. De combinatie van de ondernemende cultuur, en de verantwoordelijkheid die Deloitte voelt op sociaal en ecologisch gebied maakt het voor haar een onweerstaanbare werkplek. “Op een aantal onderwerpen lopen we voorop: duurzaamheid, klimaatverandering, equal opportunities. Deloitte weet mensen te prikkelen en ruimte te bieden om na te denken over onderwerpen die er écht toe doen.”

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or other affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.