Smart contracts en ‘andere verbintenissen uit de wet’

Article

Smart contracts en ‘andere verbintenissen uit de wet’

Onlangs verscheen het artikel ‘Blockchain en rechtsorde’ van Paul Oude Luttighuis als reactie op het rapport ‘Smart contracts als specifieke toepassing van de blockchain technologie’ (hierna: “het rapport”). In reactie daarop verschijnt deze aanvulling op het betreffende rapport.

Kan een smart contract een onrechtmatige daad zijn? Of worden gebruikt voor ongerechtvaardigde verrijking, of voor zaakwaarneming? Kortom, kan een smart contract ook worden gebruikt voor andere verbintenissen uit de wet dan overeenkomsten? Die vragen worden behandeld in het artikel Smart contracts en ‘andere verbintenissen uit de wet.’

Smart contracts en andere verbintenissen uit de wet

Meer weten over De civielrechtelijke aspecten van blockchain?

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van blockchain? Neem dan contact op met Inger Bijloo via +31 (0)88 288 5611

Vond u dit nuttig?