Wijzigingen in douane codes na inwerkingtreding nieuwe dual-use verordening

Article

Wijzigingen in douane codes na inwerkingtreding nieuwe dual-use verordening

Nieuwe bescheidcodes bij elektronische aangifte dual-use vergunning

In plaats van één bescheidcode (X002), worden 13 nieuwe bescheidcodes ten aanzien van dual-use goederen toegevoegd in Taric. Elke code is gekoppeld aan een vergunning.

Introductie

Wanneer een aangifte ten uitvoer wordt opgemaakt en de betreffende zending bevat dual-use goederen, dan moet dit met een bescheidcode in de aangifte worden aangegeven. Tot 9 september werd dit aangegeven met één specifieke code en het vergunningsnummer. Op donderdag 9 september is de nieuwe dual-use Verordening 2021/821 in werking getreden. De nieuwe dual-use verordening brengt een aantal veranderingen met zich mee ten aanzien van, onder andere, bepaalde vergunningen, cyber surveillance-technologie en technische bijstand. Echter, ook een aantal administratieve zaken met betrekking tot elektronische aangifte veranderen als gevolg van de nieuwe verordening waaronder het gebruik van de bescheidcodes.

Gevolgen voor aangifte

In de week dat de dual-use verordening in werking trad, vond er ook een wijziging plaats in de bescheidcodes voor dual-use exporten welke worden ingevuld bij het doen van de elektronische aangifte op vak 44 in het Enig Document (SAD). Tot 9 september werd voor alle dual-use goederen één bescheidcode gebruikt: X002. De 13 nieuw geïntroduceerde bescheidcodes zijn gekoppeld aan verschillende vergunningen. Voor de individuele uitvoervergunning wordt bescheidcode X060 gebruikt. Voor de globale uitvoervergunning, de bescheidcode X070. Voor de nationale algemene uitvoervergunning zal tegenwoordig de bescheidcode X071 moeten worden gebruikt. Ook is er een code voor de doorvoervergunning opgenomen en voor producten die niet zijn opgenomen in de dual-use lijst van de verordening. Alle overige codes zullen gelden voor de algemene uitvoervergunning.

De douane plaatste op 9 september, de dag dat de nieuwe dual-use verordening in werking trad, een bericht waarin zij aangaf dat de codes beginnend met een ‘X’ nog niet volledig op orde zijn gebracht. Voor de betrokken aangiftes kon de noodprocedure worden gebruikt. De bescheidcode X901 kon al wel worden gebruikt. De belastingdienst gaf later, op 14 september, aan dat lidstaten zijn overvallen door deze wijziging in bescheidcodes omdat deze zonder vooraankondiging in Taric zijn doorgevoerd. Inmiddels zijn de codes verwerkt in hun nationale gebruikstarief DTC. Hieronder is een overzicht te vinden van de wijzigingen in de nieuwe bescheidscodes.

Geen verdere douaneformaliteiten

In het document ‘veelgestelde vragen herziening EU dual-use Verordening’ werd aangegeven dat de nieuwe verordening geen nieuwe formaliteiten met zich meebrengt, maar enkel nieuwe douane-termen toevoegt. Hierbij valt te denken aan de volgende termen: ‘aangifte tot wederuitvoer’, ‘summiere aangifte bij uitgaan’ en ‘extern douanevervoer’. De achterliggende reden is dat deze termen zijn opgenomen in de nieuwe verordening. Door de invoering van deze termen komt de tekst van de verordening meer in overeenstemming met het Douanewetboek van de Unie.

Echter, met de komst van de nieuwe bescheidcodes zal er naar verwachting meer werk voor de exporteur en/ of de logistieke dienstverlener komen, nu er duidelijk moet worden aangegeven welk soort vergunning aan de orde is.

Y901:   Product niet opgenomen in de lijst van goederen voor tweeërlei gebruik   (dual-use)

 
X060:   Individuele uitvoervergunning — artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening   (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
 
X061:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 — BIJLAGE II A — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X062:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 — BIJLAGE II B — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X063:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 — BIJLAGE II C — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X064:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 — BIJLAGE II D — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X065:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 — BIJLAGE II E — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X066:
 Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 — BIJLAGE II F — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X067:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 — BIJLAGE II G — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X068:  Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 — BIJLAGE II H — als   bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), an Verordening (EU) 2021/821 van het   Europees Parlement en de Raad
 
X070:  Globale uitvoervergunning — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van   Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
 
X071:  Nationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen —   BIJLAGE III C — als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU)   2021/821 van het Europees Parlement en de Raad
 
X072:  Doorvoervergunning voor producten voor tweeërlei gebruik — als bedoeld   in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en   de Raad
 
Did you find this useful?