Zonder dossier geen ontslag bij disfunctioneren

Article

Zonder dossier geen ontslag bij disfunctioneren

Het belang van dossieropbouw

Arbeidsovereenkomsten vanwege disfunctioneren ontbinden is lastig. Voldoet het ontbindingsverzoek niet aan de wettelijke criteria, dan zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet kunnen ontbinden. Om die reden is het van groot belang dat werkgevers het personeelsdossier op orde brengen.

Zonder dossier geen ontslag

Arbeidsovereenkomsten vanwege disfunctioneren ontbinden is alleen mogelijk als is voldaan aan de wettelijke criteria. Voldoet het ontbindingsverzoek niet aan de wettelijke criteria, dan zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet kunnen ontbinden. Om die reden is het van groot belang dat werkgevers het personeelsdossier op orde brengen. De ervaring leert dat veel werkgevers ten aanzien van dossieropbouw pas op het laatste moment handelen. Dit omdat de noodzaak van dossieropbouw meestal pas aan de orde komt op het moment dat zij het vertrouwen in de werknemer al hebben verloren. Het devies ‘voorkomen is beter dan genezen’ is onder het huidige ontslagrecht van groot belang.

Inhoud van het dossier

De werkgever dient er voor te zorgen dat het personeelsdossier in elk geval een duidelijke functieomschrijving met functie-eisen bevat en daarnaast ook verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, correspondentie met de werknemer (waaronder, maar niet beperkt tot, schriftelijke waarschuwingen) en verslagen van het verbetertraject.

Geen dossier niet meer compenseren met hogere vergoeding

De kantonrechter heeft niet langer de mogelijkheid aan de werknemer een hogere vergoeding toe te kennen ter compensatie van een onvolledig ontslagdossier. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een additionele ‘billijke’ vergoeding toekennen. Maar een onvoldoende opgebouwd dossier is niet zo’n uitzonderlijk geval. Wel kunnen partijen in onderling overleg afspreken dat in een dergelijk geval een hogere vergoeding wordt betaald dan de transitievergoeding.


Ontwijken transitievergoeding?

De transitievergoeding is niet verschuldigd als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ook om die reden is dossieropbouw belangrijk, zodat dit ernstig verwijtbare gedrag kan worden aangetoond.

Selecteren op kwaliteit bij een reorganisatie?

Het is, in beperkte mate, mogelijk om bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Op grond van de zogenoemde “talentenregeling” mag bij cao 10% worden uitgezonderd van de standaard ontslagvolgorde, als er sprake is van bovengemiddeld functioneren. De werknemer moet dan wel op voorhand weten dat het functioneren een rol kan spelen bij een reorganisatieontslag én alle werknemers moeten gelijke kansen hebben gehad qua scholing en begeleiding. Ook hier is een goede dossieropbouw dus van belang.

Meer weten:

Wilt u meer weten over Employment Law & Pensions? Neem dan contact op met Fraukje Panis via +31882884773

Vond u dit nuttig?