Data & technologie in het ziekenhuis

Article

Data & technologie in het ziekenhuis

Hoe kan de verpleegkundige optimaal worden ondersteund door data & technologie?

Data en technologie spelen een steeds grotere rol in ziekenhuizen. “De zorg wordt complexer en specialistischer en daarmee groeit de behoefte aan data en technologie”, vertellen Marc Lenselink, Senior Consultant Customer & Marketing, en Tim Leijten, Consultant AI & Data bij Deloitte. “Maar hoe kunnen data en technologie het werk van verpleegkundigen optimaal ondersteunen? Waar zien zij zelf mogelijkheden tot verbetering?”

“In de gezondheidszorg wordt veel gedaan aan innovatie. Maar een groot deel daarvan is gericht op de patiënten of de medisch specialisten”, zegt Lenselink. “Het werk van verpleegkundigen blijft vaak onderbelicht in innovaties en technologische vooruitgang. En dat terwijl zij een enorm hoge werkdruk ervaren, zeker de laatste jaren. Met de Work Re-Architected methodologie kijken we in ziekenhuizen opnieuw naar het werk van verpleegkundigen. Waar kunnen mens en technologie beter samengaan? En waar kunnen verpleegkundigen in het werk zo optimaal mogelijk worden ondersteund vanuit data en technologie? Samen met de verpleegkundigen willen we tot verbeteringen komen. Niet gedacht vanuit de technologie, maar met de mens als uitgangspunt om op die manier meer plezier in het werk terug te brengen en het schaarse personeel op de juiste plek te benutten.”

Lees de andere artikelen uit de serie Work Re-Architected:

Hypermoderne apparatuur of briefjes in de zak

“Wat in algemeenheid opvalt is dat het gebruik van technologie sterk verschilt”, vertelt Leijten. “Er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen waar de bloeddruk nog met de hand wordt opgemeten, op een briefje wordt geschreven en vervolgens in de computer wordt ingevoerd. Een groot verschil met ziekenhuizen waar metingen niet alleen met technische apparatuur plaatsvinden, maar ook nog eens automatisch verwerkt worden. De administratielast en het dubbele werk van meten, opschrijven en invoeren kan voor best wat frustratie onder verpleegkundigen zorgen. Een bijkomend probleem dat hierbij ervaren wordt, is de loopafstand. Patiënten liggen in de ene kamer, de apparatuur staat soms vijf kamers verderop. Een ander voorbeeld is dat wanneer de pieper van de verpleegkundige gaat, soms hele vleugels moeten worden overbrugd. Je kunt je voorstellen dat met technologie verpleegkundigen geholpen kunnen worden bij deze problematiek.”

De mens centraal

“Digitalisering en technologie kunnen niet alleen bijdragen aan het verbeteren van het primaire proces, maar ook aan de ondersteuning van verpleegkundig personeel”, zegt Leijten. “Maar technologie moet niet als dé oplossing worden gezien, het gaat erom de best passende oplossing te vinden en hierbij de mens en technologie zo optimaal mogelijk te laten samengaan. Met Work Re-Architected staat niet de efficiëntie centraal, maar de mens. Waar voeg ik als verpleegkundige unieke waarde toe? Waar krijg ik energie van? Kijk je op die manier samen met verpleegkundigen naar het werk, dan kom je andere problemen en andere oplossingen tegen.”

Digitalisering wordt vaak puur ingezet voor het vergroten van efficiëntie. Maar denk ook eens aan het uiten van waardering.

Marc Lenselink, Senior Consultant Customer & Marketing bij Deloitte

 

Enthousiasme en plezier terugbrengen

Lenselink: “In de zorg kan het soms voelen alsof je van een helling wordt geduwd. Het draait er dan vooral om het ene been voor het andere te zetten om niet te vallen. Er is geen tijd om na te denken. Door samen met verpleegkundigen opnieuw naar de invulling van hun werk te kijken, kunnen we het enthousiasme en plezier erin terugbrengen. Digitalisering wordt vaak puur ingezet voor het vergroten van de efficiëntie. Maar denk ook eens aan het uiten van waardering. In het begin van de Coronaperiode hebben we allemaal staan klappen voor het zorgpersoneel. Maar ook met digitale oplossingen kun je waardering laten blijken, zoals met het geven van online feedback of het sturen van een persoonlijk berichtje om te bedanken. Het brengt de menselijkheid terug in het alledaagse werk en dat zorgt voor extra motivatie. Het maakt zichtbaar waar je je werk voor doet, naast dat het druk en ad hoc is en veel flexibiliteit vraagt.”

Met Work Re-Architected staat de mens centraal. Hoe gelukkig ben ik in het werk?

Tim Leijten, Consultant AI & Data bij Deloitte

Zelf met ideeën komen

“En dat niet alleen”, zegt Leijten. “Verpleegkundigen hebben er ook veel plezier in om met geavanceerde technologie te werken. Het levert betere patiëntzorg, maar je wordt natuurlijk ook geprikkeld om iets nieuws te leren. Met Work Re-Architected komen de verpleegkundigen zelf met ideeën. Wij helpen met tools en inzichten, maar zij komen met de oplossingen voor de uitdagingen in hun werk. Het is een co-creatie, de verpleegkundigen creëren en wij faciliteren.” “Dat is ook de enige manier om de inzet van data & technologie echt te laten slagen”, besluit Lenselink. “De verpleegkundigen zijn immers de gebruikers ervan en zij bepalen het succes van de adoptie. Zodra de werkdruk oploopt, gaan medewerkers direct terug naar wat ze kennen of prettig vinden. Een nieuwe digitale oplossing moet dan ook daadwerkelijk een fijnere manier van werken zijn.”

In het vervolg van deze serie blogs belichten we ons project Work Re-Architected in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Wat hebben we met het project gedaan, wat zijn de uitkomsten en hoe nu verder?

Did you find this useful?