Pragmedic | Deloitte Nederland

Solution

Pragmedic

Healthcare empowered by connection 

De gezondheidszorg staat onder druk. Ondanks de vele mogelijkheden van digitalisering blijft het potentieel vaak onbenut. Het uitwisselen van gegevens is niet vanzelfsprekend en data is beperkt beschikbaar voor primair en secundair gebruik. Vanuit die gedachte is Pragmedic ontwikkeld: een gestroomlijnd platform voor digitale samenwerking, gegevensuitwisseling en innovatie.

Versnipperde opslag en te veel kanalen

Gegevens van patiënten en cliënten zijn vaak verspreid over verschillende zorgverleners. Ze zijn opgeslagen in allerlei formaten: e-mails, tekstdocumenten, medische beelden op DVD... Daarnaast loopt de uitwisseling vaak via verschillende kanalen, zoals post en fax. Dit remt niet alleen de samenwerking en innovatie, maar zorgt ook voor extra kosten en onnodige (administratieve) handelingen.

Pragmedic: het complete plaatje

Pragmedic is samen met zorgverleners ontwikkeld en zorgt dat patiëntdata, na toestemming, voor de juiste partijen beschikbaar is in een helder en actueel online overzicht. Of het nu gaat om gestructureerde of ongestructureerde gegevens, beelden of verslagen: alle informatie wordt gebruiksvriendelijk, veilig en stabiel uitgewisseld. De techniek waar Pragmedic gebruik van maakt is toekomstbestendig, schaalbaar en heeft zich internationaal bewezen. Zo krijgen zorgverleners een completer beeld van de mensen die zij behandelen, kunnen ze gegevens moeiteloos aan hun eigen dossiers toevoegen en is data beschikbaar voor onderzoek en innovatie.

Waar Pragmedic voor zorgt:

  • Regie bij de patiënt: inzicht in eigen gegevens leidt tot geïnformeerde beslissingen en meer participatie
  • Betere zorg en onderzoek: toegang tot meer en relevante patiëntgegevens leidt tot betere uitkomsten, diagnoses en behandelingen
  • Duurzame inzet van zorgverleners: betere coördinatie tussen zorgverleners en minder zorgadministratie betekent meer directe zorgtijd en lagere kosten
  • Ontzorgde professionals: direct inzicht in en overzicht van patiëntgegevens ontlast en brengt zorgverleners terug naar de kern: zorg verlenen
  • Meer innovatie: nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen bieden mogelijkheden voor het identificeren van trends en nieuwe behandelmethoden

De nieuwe standaard is klaar voor de toekomst

Pragmedic is een betrouwbaar en open source platform — zonder lock-ins en met veel flexibiliteit om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

Deloitte en Google hebben al meer dan 120 organisaties geholpen met succesvolle digitale transformaties en implementaties. Onze bewezen aanpak en uitgebreid raamwerk bevatten diepgaande kennis van juridische en compliance kwesties, evenals risico- en cyberbeveiligingsvraagstukken. In combinatie met ons nieuwe platform Pragmedic staan we klaar om samen met de zorg de noodzakelijke verandering in te zetten. Sluit aan en maak kennis met de verbinder die de zorg ontzorgt.

Contact

Maurice Fransen

Maurice Fransen

Partner

I lead a team of Artificial Intelligence & Data consultants that help organizations to become Insight Driven I'm passionate about turning data into valuable and actionable insights and I look at this ... More

Robert Lucassen

Robert Lucassen

Senior Manager

I am a senior manager at Deloitte Consulting within the Analytics and Cognitive team. Within this team I focus on Healthcare. Throughout my career I have always been very interested in finding data dr... More

Freekje Huisman

Freekje Huisman

Manager

Freekje Huisman is a manager at Deloitte and works in the Artificial Intelligence & Data department of Deloitte's Consulting practice in the Netherlands. With a background in MSc Change Management and... More