2016 is hét jaar om de WOZ-beschikking te controleren

Article

2016 is hét jaar om de WOZ-beschikking te controleren

De WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen liggen (al bijna) weer op de deurmat. Dit jaar is het voor zorginstellingen en ziekenhuizen extra belangrijk om de WOZ-waarde te controleren. Wij vertellen u waarom.

5 februari 2016

Wat maakt een beoordeling van de WOZ-waarde voor medisch vastgoed in 2016 zo belangrijk?

  1. De recente ontwikkelingen in de jurisprudentie over de WOZ-waardering van medisch vastgoed met betrekking tot de werktuigenuitzondering, verlengde levensduren en functionele knelpunten zijn door veel gemeenten niet dan wel onvoldoende meegenomen in de waardering;
  2. De woondelenvrijstelling voor zorginstellingen is vaak nog gebaseerd op afspraken voor oude belastingjaren; deze afspraken zijn inmiddels achterhaald;
  3. De WOZ-waarde dient als basis voor verschillende aanslagen gemeentelijke heffingen zoals de OZB en de watersysteemheffing; indien vennootschapsbelastingplicht bestaat, is de bodemwaarde van belang. Voor instellingen in de care-sector is de WOZ-waarde tevens van belang voor de verhuurderheffing. De WOZ-waarde wordt door gemeenten vaak te hoog vastgesteld;
  4. Een controle van deze WOZ-waarde kan tot aanzienlijke besparingen leiden. Zo hebben wij de afgelopen jaren besparingen gerealiseerd van € 50.000 tot € 400.000 per jaar (afhankelijk van omvang en soort vastgoed) door met name een beroep te doen op de werktuigenuitzondering. Dit werkt ook naar de toekomst toe.

Hieronder gaan wij nader in op enkele aandachtspunten.
 

Werktuigenuitzondering

Wij hebben u de afgelopen tijd op de hoogte gehouden van onze inspanningen om de werktuigenuitzondering toe te passen bij ziekenhuizen en overig medisch vastgoed (van verpleeghuis tot laboratoria). Dit begint nu zijn vruchten af te werpen. Eindelijk is het ook zo ver dat de meeste gemeenten de werktuigenuitzondering willen toepassen. Reden genoeg om de WOZ-waarde 2016 aan een kritische blik te onderwerpen, want alhoewel gemeenten schoorvoetend de werktuigenuitzondering beginnen toe te passen in bezwaarprocedures, is het maar de vraag voor welk percentage en of zij dit ook al voor het belastingjaar 2016 hebben doorgevoerd. Het percentage kunnen onze specialisten (juristen / taxateurs gespecialiseerd in ziekenhuizen en medische installaties) snel en efficiënt voor u bepalen, omdat zij vanaf het eerste moment betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de werktuigenuitzondering voor ziekenhuizen, zorg- en overige medische instellingen. Dit leidt tot aanzienlijk hogere gerealiseerde percentages dan die van anderen. 
 

Technische correcties

Gemeenten houden bij (ouder) zorgvastgoed vaak rekening met een (zogenaamde) verlengde levensduur. Door de berekeningsmethodiek van de verlengde levensduur wordt nimmer de restwaarde van dit vastgoed bereikt. Het Hof Amsterdam heeft op 26 november jl. geoordeeld dat deze berekeningsmethodiek niet aanvaard kan worden. Alhoewel de Hoge Raad zich hier nog niet over heeft uitgelaten, bepleiten wij dat gemeenten dus geen verlengde levensduur mogen toepassen. Hier houden gemeenten vaak geen rekening mee.
 

Functionele correcties

Alhoewel een zorginstelling de verbouw, inbreiding of uitbreiding van het zorgvastgoed altijd zo optimaal mogelijk probeert in te richten, zal dit nimmer geheel functioneel zijn als je dit vergelijkt met zorgvastgoed dat geheel nieuw kan worden gerealiseerd zonder van buiten af opgelegde beperkingen. De ontwikkelingen in de medische sector gaan zo snel dat de behoefte aan het vastgoed in een aantal jaar al weer sterk is gewijzigd. Daarnaast zijn ruimten vaak niet optimaal gelegen, zijn looplijnen niet optimaal, ontstaan excessieve kosten en kan er (verborgen) leegstand zijn. Ook wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat zorgvastgoed versneld minder functioneel is, omdat aanpassingen moeten worden verricht aan (bouw)delen en/of de financiering van het zorgvastgoed tot andere afwegingen en een andere opzet van de bouw zou leiden. Gemeenten houden hier bij de waardering van uw vastgoed bijna altijd onvoldoende rekening mee.
 

Overige heffingen

De WOZ-waarde dient als basis voor verschillende aanslagen gemeentelijke heffingen, zoals de OZB en de watersysteemheffing. Deze waardering is evenwel ook relevant als uw instelling vennootschapsbelasting betaalt (bodemwaarde). Daarnaast kan de WOZ-waarde ook van belang zijn voor de verhuurderheffing en is de objectafbakening relevant voor de heffing van energiebelasting.

Indien u wilt weten hoe en op welke wijze u geld kunt besparen door uw WOZ-waarde te laten beoordelen, neemt u dan contact op met uw adviseur.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de WOZ waardering van uw zorgvastgoed? Neem dan contact op met Olga Menger via +31 (0)88 288 2807.

Vond u dit nuttig?