aanscherping zorgvrijstelling

Article

Nog maar 3 maanden tijd om zorgvrijstelling veilig te stellen  

Aanscherping zorgvrijstelling leidt tot aanpassing statuten

Het in 2019 gepubliceerde beleidsbesluit over de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting leidt bij veel entiteiten tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten op uiterlijk 31 december 2020.

In het begin van dit jaar hebben wij u middels een alert op de hoogte gebracht dat op het gebied van de zorgvrijstelling Vpb aanscherpingen zijn gepubliceerd door de Staatssecretaris van Financiën.

Op hoofdlijnen houden deze aanscherpingen in dat de statutaire (liquidatie)winstbestemming en governance van entiteiten die een beroep willen blijven doen op de zorgvrijstelling Vpb aan bepaalde eisen moeten voldoen:

  • Een batig liquidatiesaldo en de jaarwinst dienen statutair en feitelijk enkel te kunnen aangewend ten behoeve van een lichaam waarop de zorgvrijstelling Vpb van toepassing is of een algemeen maatschappelijk belang;
  • Voor BV-deelnemingen waarvoor een beroep op de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting wordt gedaan gelden aanvullende voorwaarden welke onder meer zien op de governance.

Tevens mag een entiteit die een beroep doet op de zorgvrijstelling Vpb geen belangen hebben in- en/of gelden verstrekken aan rechtspersonen, ondernemingen en overige organisaties die te ver van de zorg afstaan.

Aangezien autoriteiten en banken de nodige eisen stellen aan solvabiliteit en dergelijke belangen goed kunnen bijdragen aan een gezonde treasury van een zorgorganisatie en omdat in dergelijke belangen veelal ook regulier Vpb betaald wordt, zijn wij het niet eens met deze gestelde aanscherping. Indien u zeker wilt zijn van uw vrijstelling, is een grondige check op kapitaal in- of leningen aan zorgvreemde initiatieven daarom erg belangrijk.

Omdat bij een wijziging van de statuten ook stakeholders zoals de RvT goedkeuring moeten verlenen is spoedige actie vereist. Wij hebben desgewenst voorbeeldteksten beschikbaar die u snel kunt doorvoeren en hebben inmiddels al de nodige ervaring over wat de Belastingdienst als zorgvreemd ziet.

Kortom, het is van groot belang om de statuten te actualiseren, actie is nu nodig als nog niet ondernomen!
 

 

Zorgvrijstelling in de Vpb

Bekijk het eerdere alert hier
Did you find this useful?