Analyse Nederlanse Geneesmiddelensysteem | Deloitte Nederland

Article

De toekomstbestendigheid van het Nederlandse Geneesmiddelensysteem

Analyse Nederlandse Geneesmiddelensysteem laat oorzaak kostenstijging zien

Het Nederlandse geneesmiddelensysteem stond voor COVID-19 volop in de belangstelling. Juist nu de reguliere zorg weer opstart, is het belangrijk om te bepalen hoe toekomstbestendig het huidige systeem is. In deze analyse wordt specifiek de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (nieuwe) geneesmiddelen gezien als een van de grote uitdagingen, en noemen we oorzaken en oplossingsrichtingen.

12 mei 2020

Er zijn al meerdere rapporten over dit onderwerp verschenen. Toch lijken we niet dichter bij een oplossing te komen of zelfs bij een gezamenlijk beeld van de knelpunten en hun oorzaken. De discussie lijkt steeds harder en meer gepolariseerd te worden waarbij de diverse partijen in het zorglandschap van verschillende feiten of verschillende interpretaties van de feiten uitgaan.

Deze publicatie is het resultaat van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het Nederlandse geneesmiddelensysteem. Het is gebaseerd op een onderzoek dat door Deloitte is verricht in samenwerking met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Deze publicatie bevat de bevindingen en reflecties van Deloitte naar aanleiding van dit onderzoek.

Om tot dat gezamenlijk perspectief te komen, interviewden we meer dan twintig partijen in het zorgecosysteem, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland (ZIN), zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apothekers, de farmaceutische industrie en patiënten federaties. Ook voerden we rondetafelgesprekken met een aantal van deze partijen.

Uit deze interviews en analyses destilleerden wij een aantal bevindingen en aanbevelingen. Wij hopen dat deze inzichten helpen een volgende stap te zetten in het waarborgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van innovatieve medicatie voor patiënten in de komende jaren.

Analyse Nederlandse Geneesmiddelensysteem

Vijf belangrijkste bevindingen van dit onderzoek

  1. Op dit moment presteert het Nederlandse systeem nog steeds relatief goed op betaalbaarheid en beschikbaarheid
  2. De betaalbaarheid richting de toekomst staat wel ter discussie, primair gedreven door de kostenstijging van intramurale geneesmiddelen
  3. Interventies die de betaalbaarheid beogen te borgen leiden meestal tot toenemende druk op de beschikbaarheid
  4. Stijging van het volume, niet de prijzen, is de belangrijkste drijver van de druk op de betaalbaarheid
  5. Voor de juiste discussie over betaalbaarheid is het belangrijk zorgen over absolute betaalbaarheid, prijsvorming, en “excessen” te onderscheiden
Analysis of Dutch Medicine System

Vijf fundamentele vragen op basis van deze bevindingen

Uit de bovenstaande genoemde bevindingen zijn er vijf vragen opgesteld. Deze worden gedurende het onderzoek beantwoord.

  1. Kunnen we de schijnbare trade off tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid doorbreken?
  2. Komt druk op betaalbaarheid door te hoge kosten of te lage budgetten?
  3. Wat is de juiste plek voor het (innovatieve) geneesmiddelenbudget?
  4. Hoe zorgen we voor de juiste prijsvorming voor een generatie geneesmiddelen die fundamenteel anders is dan wat we kennen?
  5. Hoe komen we tot een constructief zorg ecosysteem, met ook de farmaceutische partijen aan tafel?

Meer informatie?

Het hele onderzoek is te downloaden via de link aan de rechterzijde. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nicole Lentink of John Luijs via onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?