CIV Healthy Ageing Friesland

Article

CIV Healthy Ageing Friesland

Samen werken aan innovaties in de ouderenzorg

De provincie Friesland staat voor grote uitdagingen op het gebied van ouderenzorg en -welzijn. Door sterke vergrijzing en ontgroening van de provincie is er behoefte aan technologische en sociale innovaties op het gebied van zorg, zoals het gebruik van robotica, domotica en een andere cliëntbenadering. Daarnaast hebben (toekomstige) zorgmedewerkers andere eigenschappen en skills nodig, omdat ouderen langer thuis blijven wonen en eenmaal in een zorginstelling complexere zorg nodig hebben.

CIV Healthy Ageing Friesland

Om deze veranderingen in gang te zetten is het Collectief Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing Friesland opgestart. Deloitte Consulting helpt bij de opstartfase. Het CIV Healthy Ageing is een netwerk of ecosysteem van publieke en private partijen en Om deze veranderingen in gang te zetten is het Collectief Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing Friesland opgestart bestaat uit zes zorginstellingen op het gebied van ouderenzorg, vier onderwijsinstellingen en drie health tech organisaties in Friesland. De bij het CIV aangesloten partners hebben zich tot doel gesteld om hun innovatiekracht op het gebied van ouderenzorg en Healthy Ageing te vergroten, de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen en de transitie in de ouderenzorg daarmee vorm te geven

Wat doet het CIV Healthy Ageing?

Sleutelwoorden binnen het CIV zijn: kennisdelen, samenwerken, opleiden, innoveren en aansluiten. In de ouderenzorg zijn al veel innovaties gedaan, zoals het bestrijden van eenzaamheid door middel van serious gaming en virtual reality of het voorkomen van vallen en dwalen door het gebruik van robotica, domotica en wearables. In zogenaamde Labs worden zorgmedewerkers, studenten en docenten uitgedaagd om meer technologische en sociale innovaties te bedenken. In Leerwerkplaatsen worden zorgmedewerkers, studenten en mantelzorgers opgeleid om met deze innovaties te werken, bijvoorbeeld door middel van simulaties, e-learnings en workshops. De opgedane kennis wordt vervolgens gedeeld op het gemeenschappelijke kennisplatform. Lectoren van Hbo-instellingen onderzoeken de effectiviteit van de innovaties en het leerrendement van studenten en zorgmedewerkers. Voor deze activiteiten hebben het Rijk en de provincie het CIV een subsidie toegekend voor de komende vier jaar.

Waarom een ecosysteem?

De partners van het CIV Healthy Ageing zijn van mening dat de uitdagingen in hun sector zo groot zijn, dat zij deze niet alleen op kunnen lossen. Om die reden zoeken zij de onderlinge samenwerking op. Zij kiezen ervoor om te werken in een ecosysteem om zoveel mogelijk ruimte te geven aan informele cross- overs tussen zorg en techniek, bottom-up initiatieven en experimenten zonder onnodige inmenging van managers of bestuurders. Desalniettemin is enige vorm van structuur wel nodig, om verantwoording te kunnen afleggen over de bestede subsidie. Om het ecosysteem tot een succes te maken is vertrouwen en transparantie, een win-win mentaliteit voor het hele ecosysteem en een lange adem nodig.

Over GovLab

Het CIV Healthy Ageing Friesland-initiatief is verbonden aan GovLab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid zal zich hierdoor moeten heruitvinden. GovLab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CIV Healthy Ageing Friesland? Neem dan contact op met Petra Kramer via PeKramer@deloitte.nl, Marly Kiewik via MKiewik@deloitte.nl of Martijn van Rensch via MvanRensch@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?