Dagmar Enklaar over fusies en overnames in de zorg

Blog

Dagmar Enklaar over fusies en overnames in de zorg

Een antwoord op de ongebreidelde (kosten)toename

Wat gebeurt er in de zorg op het gebied van fusies en overnames? We vroegen het Dagmar Enklaar, verantwoordelijk voor de healthcare praktijk binnen Boer & Croon Corporate Finance, dat per 1 januari 2019 onderdeel is geworden van Deloitte.

Wat zie je gebeuren in de zorg?

De zorg is een echte groeisector. Dat klinkt heel positief. Investeerders zijn dol op groeisectoren. Maar in de zorgsector is ‘groei’ helaas een probleem geworden. Doordat we steeds ouder worden, de groep ouderen toeneemt als gevolg van de vergrijzing én we in de laatste fase van ons leven meer zorg consumeren, zijn de zorgkosten onbetaalbaar geworden. Daardoor ontstaat de behoefte aan transformatie naar andere businessmodellen waarmee we een antwoord op die groei kunnen bieden.

Wat betekent dat voor de fusies en overnames in de sector?

Die vinden nu om andere redenen plaats. Om kosten te besparen, innovatie te bevorderen en meer aandacht te kunnen besteden aan de maatschappelijke taak: zorg verlenen. Voorheen zagen we vooral transacties in de kern van de zorg – bijvoorbeeld fusies van ziekenhuizen die schaalvoordeel wilden creëren. Dat aantal is gehalveerd. Nu groeit vooral het aantal transacties in de zorg gerelateerde dienstverlening en toelevering. Denk aan software-aanbieders, diagnostiek, staffing en laboratoriumdiensten. Ook de interesse vanuit internationale, strategische partijen is toegenomen.

Heb je daar aansprekende voorbeelden van?

We hebben recent het Nederlandse bedrijf Medlon geholpen bij de overname door het Zwitserse Unilabs. Medlon, dat wordt gevormd door de laboratoria van twee grote ziekenhuizen en de eerste lijn in haar regio, is gespecialiseerd in medische diagnostiek. Unilabs is een grote internationale partij die dankzij haar omvang een betere en goedkopere dienstverlening kan bieden dan die individuele laboratoria, en sneller kan innoveren en digitaliseren.

Een ander voorbeeld is de KwadrantGroep, een groep verzorgingstehuizen in Friesland. Zij leverden vanuit eigen bedrijven zelf medische hulpmiddelen en maaltijden aan hun cliënten. Er zijn gespecialiseerde partijen gekomen die dat beter en goedkoper kunnen, dus hebben we hen geholpen bij de verkoop van die bedrijfsonderdelen. Nu kunnen ze zich weer helemaal richten op hun maatschappelijke opdracht.

Zijn de grote fusies tussen zorgpartijen voorbij?

Niet helemaal. Ze vinden nog wel plaats, maar om andere redenen. Zo is de fusie tussen het AMC en de VU vooral gericht op het behouden van hogere specialismen. Daar heb je nu eenmaal een bepaald volume voor nodig. Ook fusies door ontstane financiële problemen zijn nog aan de orde van de dag Een ander voorbeeld is een keten van fysiotherapeuten, Fysius die zijn gespecialiseerd in rug- en schouderklachten. Er is steeds minder behoefte aan algemene fysiotherapeuten en juist steeds meer aan specialisten die aantoonbaar met data bepaalde klachten kunnen verhelpen – of juist kunnen laten zien dat verdere behandeling niet zinvol is. Deze groep fysiotherapeuten is heel data-gedreven, waardoor patiënten sneller weten waar ze aan toe zijn en er geen onnodige zorgkosten worden gemaakt. Ze groeien dan ook snel, waardoor ze meer kapitaal nodig hadden. Wij hebben hen gekoppeld aan een nieuwe investeerder.

Vanwaar de bundeling van krachten met Deloitte?

Deloitte heeft enorm veel kennis van de zorgsector over de hele breedte. Wij voegen daar specifieke kennis van Financial Advisory in de zorg aan toe. Die combinatie is belangrijk, want de zorgsector is een grote markt die gedreven wordt door regelgeving. Het is ook een complexe markt met veel sub sectoren met elk hun eigen dynamiek en bekostiging. Door onze krachten te bundelen kunnen we nog veel meer betekenen voor alle partijen in de zorg en meehelpen aan een sector die toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg biedt aan iedereen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dagmar Enklaar of Mathieu van Bergen.

Did you find this useful?