Global Health Care Sector Outlook 2019

Blog

De digitale transformatie van de Nederlandse zorg moet sneller

Global Health Care Sector Outlook 2019 - Update Nederland

Voor welke uitdagingen staan zorginstellingen in de publieke én in de private sector? Hoe gaat het met de digitale transformatie, zijn medewerkers klaar voor de toekomst en is de bekostigingsstructuur toereikend? In onze ‘Global Health Care Sector Outlook 2019’ leest u wat de stand van zaken is in de zorg – binnen Nederland én wereldwijd.

Global healthcare outlook 2019

De toegenomen vraag naar gezondheidszorg, de stijgende kosten, de toegenomen behoefte aan klantgerichtheid en op value-based zorg zijn ontwikkelingen die gezondheidszorg wereldwijd uitdagen. Om deze uitdagingen aan te pakken, bereiden stakeholders in de gezondheidszorg zich voor op een toekomst met nieuwe bedrijfsmodellen, geholpen door digitalisering, die een duurzame basis kunnen leggen voor betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige gezondheidszorg. Dit vereist een voortdurende verschuiving van ziekenzorg, waarbij patiënten worden behandeld nadat ze ziek zijn geworden, tot preventieve zorg die gericht is op welzijn en vroegtijdige interventie.

De Global healthcare outlook 2019 onderzoekt de belangrijkste trends die van invloed zijn op zorgverleners, overheden, patiënten en andere belanghebbenden:

 • Het creëren van financiële duurzaamheid in een onzekere gezondheidseconomie 
 • Nieuwe zorgaanbodmodellen gebruiken om de toegang en betaalbaarheid te verbeteren 
 • Zich aanpassen aan veranderende consumentenbehoeften, -eisen en -verwachtingen 
 • Investeren in digitale innovatie en transformatie 
 • Handhaven van compliance met regelgeving en cyberbeveiliging 
 • Rekruteren, ontwikkelen en behouden van toptalent

Global Healthcare Outlook 2019

Lees het rapport

Update Nederland

Spanningsveld kosten en kwaliteit

In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe er een spanningsveld is ontstaan tussen een groeiende zorgeconomie en escalerende zorgkosten enerzijds en een vraag naar nog meer kwaliteit (Value Based Health Care) anderzijds. Dat vraagt om grote veranderingen binnen de traditionele zorgmarkt. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat er steeds meer (zorg)data beschikbaar komen en dat patiënten straks over meer data beschikken dan hun zorgprofessionals. Hoe kunnen we hen begeleiden bij het beheer van die data?

 

Waarom digitale transformatie achterblijft

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de digitale transformatie van de Nederlandse zorgsector achterblijft ten opzichte van andere sectoren. Waar bijvoorbeeld banken en supermarkten steeds meer gebruik maken van nieuwe technologieën, blijven veel zorginstellingen steken in de pilotfase. Ze zijn weliswaar overtuigd van de noodzaak van digitale transformatie en experimenteren volop, maar incidenten met ransomware (zoals WannaCry) belemmeren een meer grootschalige aanpak, net als de strengere privacywetgeving. Maar er zijn meer factoren. De bekostigingsstructuur in de Nederlandse zorg, die vooral is gericht op ‘fee for service’ in plaats van ‘fee for value’, houdt innovatie en adoptie van nieuwe dienstverleningsmodellen (zoals zorg op afstand) tegen. Daarnaast worstelen veel zorginstellingen nog met de vraag hoe ze hun professionals het beste kunnen ondersteunen en begeleiden bij de overgang naar een nieuwe, digitale wereld.

 

Noodzaak

Tegelijkertijd wordt de noodzaak om die transformatie te maken steeds groter. Het zorglandschap, nationaal en internationaal, verandert snel. Patiënten willen zelf de regie over hun gezondheid en vragen om meer individuele vormen van zorgverlening. Nieuwe partijen, zoals de grote platform-, techno- en databedrijven, staan klaar om de markt te veroveren – of zijn daar al mee begonnen. De tijdrovende administratieve processen binnen de zorg schrikken medewerkers af en maken de visvijver voor nieuw talent steeds kleiner. Al die factoren vragen om meer digitalisering en ‘Insight Driven Organisations’.

 

Hoe aanpassen aan de wensen van de patient?

Het is dan ook tijd om door te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van IT: veel zorginstellingen willen graag een zorgplatform dat de kwaliteit van de Nederlandse zorg zal verbeteren. En op het gebied van vastgoed: hoeveel vierkante meters zijn nu echt nodig in de toekomst? Welke ingrepen moeten in een ziekenhuis plaatsvinden en welke kunnen op andere plekken (in specialistische klinieken of zelfs thuis) worden gedaan? Moeten patiënten altijd fysieke afspraken maken in een ziekenhuis of is zorg op afstand een minder tijdrovende oplossing voor alle partijen? Zorginstellingen, overheid en zorgverzekeraars moeten hun diensten en infrastructuur nu echt gaan aanpassen aan de wensen van de patiënt.

 

Stappen zetten

Wij onderscheiden de volgende stappen om digitale transformatie, innovatie en een sterke marktpositie van huidige partijen te behouden: 

 • Organisaties hebben een nieuwe mindset nodig die is gericht op snelle iteratie (experimenteren, aanpassen, verder experimenteren), prototyping en co-creatie.
 • De betrokkenheid van alle partijen is nodig om oplossingen te bedenken en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen: zorgverzekeraars, regering, zorgverleners, patiënten en grote bedrijven.
 • Substantieel investeren in nieuwe IT-oplossingen zoals de cloud, de digitale snelweg, standaardisatie (gegevensuitwisseling), connectiviteit, interoperabiliteit, eHealth en big data.
 • Radboud Universiteit Medisch Centrum en het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport hebben de Health Innovation School opgericht. Deze bereidt toekomstige leiders binnen de zorg voor op systematische en voortdurende innovatie.
 • Het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport zou de juridische en financiële voorwaarden moeten definiëren voor het faciliteren van innovatie, zou voorlopers moeten belonen, de ontwikkeling moeten stimuleren van open source systemen en standaardisatie, en een roadmap moeten ontwikkelen voor het ondersteunen van IT-initiatieven.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Healthcare Outlook 2019? Dowload de outlook bovenaan de pagina of neem contact op met Mathieu van Bergen

Did you find this useful?