De WOZ beschikkingen komen er weer aan

Article

De WOZ beschikkingen komen er weer aan

Waarden vaak te hoog vastgesteld en vrijstellingen niet goed toegepast

De trend van afgelopen jaren zet door, de WOZ-waarden zullen in 2022 ook weer gaan stijgen. De toename van de WOZ-waarden en de als maar hogere tarieven van de (gemeentelijke) belastingen en heffingen resulteren in fors hogere lasten. Uw vastgoed wordt steeds zwaarder belast en daarom is het van belang om kritisch naar de WOZ-waarden te kijken. Ook worden vrijstellingen in de zorg dikwijls niet goed toegepast. Een te hoge WOZ-waarde kan ervoor zorgen dat er onnodig veel belasting wordt betaald. Wij kunnen dit voor u beoordelen.

15 maart 2022

Belangrijke elementen

Bij de WOZ-waardering van objecten in de zorgsector zijn een aantal elementen van belang.

Taxatiewijzer
Gemeenten gebruiken taxatiewijzers ter onderbouwing van de WOZ-waarde. Het is van belang om de door gemeente gehanteerde uitgangspunten te toetsen en waar nodig te (laten) corrigeren.

Functionele correctie
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de hoogte van de WOZ-waarde van het zorgvastgoed. Renovatie, nieuwbouw, sloop en leegstand kunnen van belang zijn bij de bepaling van de WOZ-waarde. Zo zal de waarde van vastgoed dat slecht onderhouden is sneller in waarde dalen dan vastgoed dat aan alle duurzaamheidseisen voldoet.
Daarnaast spelen factoren als concentratie en spreiding van zorg, digitalisering en verplaatsing van zorg naar huis een steeds groetere rol in de functionele waardering van een gebouw.

Werktuigenuitzondering
Bij zorgvastgoed kan de werktuigenuitzondering veel impact hebben op de WOZ-waarde. Installaties die het primair proces dienen behoren namelijk niet tot de te belasten WOZ-waarde. Het is dan ook van belang om deze op het juiste niveau vast te stellen.

Woondelenvrijstelling
In zorgcomplexen waar ook een woonelement een rol speelt wordt vaak teveel onroerendezaakbelasting (OZB) geheven. Hierbij kan het zo zijn dat een woning onterecht als niet-woning is aangemerkt of dat de woondelenvrijstelling onjuist is toegepast.

Btw aspecten
Bij zorgvastgoed speelt tevens de btw behandeling van het vastgoed een belangrijke rol. Gemeenten weten meestal niet voor welke delen van uw vastgoed btw-belast presteren aan de orde is en voor welke delen slechts pro rata aftrek geldt en hoe hoog dat pro rata percentage is. Daarnaast dient vaak ook nog onderscheid gemaakt te worden tussen pand pro rata’s en omzet pro rata’s. De toepassing van het juiste btw tarief leidt dikwijls tot substantiële besparingen.

COVID-19
Indien u van mening bent dat COVID-19 invloed heeft gehad op het gebruik van uw vastgoed, kan dit mogelijk ook gevolgen hebben voor de hoogte van de WOZ-waarde.

WOZ-objectafbakening
Ook de WOZ-objectafbakening wordt steeds belangrijker. Deze is mede van groot belang voor de heffing en vrijstellingen van andere belastingen, zoals bijvoorbeeld voor de energiebelasting.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?

Ons team van specialisten op het gebied van de WOZ heeft veel ervaring en goede relaties met gemeenten. Wij staan u graag bij om de beoordeling van de nieuwe WOZ-beschikkingen eens vrijblijvend met u te bespreken. Tijdige actie na ontvangst van de beschikkingen is wel noodzakelijk, aangezien de formele bezwaartermijn van de beschikkingen slechts zes weken bedraagt.

Did you find this useful?