Digital Health Compliance

Article

Digital Health Compliance

Digital Compliant, Compliant Through Digital

U gelooft toch ook dat digitalisering het zorglandschap gaat veranderen? Herkent u de uitdagingen ten aanzien van de veelheid aan complexe en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving? Vindt u het ook lastig om de juiste aanpak te vinden om compliant te handelen maar vooral te blijven?

Nieuw label

Om antwoorden te geven op deze vragen heeft Deloitte een nieuw label Digital Health Compliance (DHC) opgezet. Dat is een multidisciplinair team van experts dat er voor zorgt dat technologische ontwikkelingen in de zorg voldoen aan wet- en regelgeving en dat complexe compliance-vraagstukken effectief worden aangepakt met behulp van digitale tooling.

Vaak wordt gedacht dat innovatie en het voldoen aan wet- en regelgeving niet samen gaan omdat hier vaak een open versus gesloten organisatiecultuur aan ten grondslag ligt. DHC richt zich op het vacuüm wat hierdoor ontstaat en zorgt er voor dat een digitale strategie past binnen het regelgevend kader.

Deloitte wil alle organisaties in de zorgketen helpen op de juiste manier om te gaan met patiëntgegevens, met inachtneming van technologische, maatschappelijke, juridische en ethische ontwikkelingen. DHC biedt hiervoor verschillende diensten aan. Zoals Hacking-as-a-service, waarbij ethische hackers de beveiliging van software testen, Assuring Medical Apps, dat checkt of zorgapps continu voldoen aan de huidige wet en regelgeving tot een digitale Webshop waar (juridische) overeenkomsten voor u worden opgesteld binnen een paar handelingen.

E-health

Aanleiding voor de oprichting van DHC is de opmars van technologische ontwikkelingen en e-health in de zorg, maar ook de toename in complexiteit door nieuwe toetreders in zorgketens, zoals MedTech-bedrijven en de patiënt zelf. Het verantwoord gebruik van e-health kan de zorg naar een hoger plan trekken, de kwaliteit van leven verbeteren, de zorgconsument daadwerkelijk meer regie geven en aanzienlijke kosten worden bespaard.

Veilig & Compliant – Digital Health Compliance

Digitalisering van de zorg kan veilig en compliant worden doorgevoerd. Door de juiste route te volgen, geeft u vanuit uw strategische doelstellingen invulling aan het vereiste regelgevend kader en vertaalt u dit kader in concrete eisen en pragmatische acties voor uw organisatie. Deze route kent binnen onze aanpak de volgende stappen:

  1. Digital Strategy: op welke wijze ondersteunen nieuwe technologieën de strategische doelstellingen van uw organisatie
  2. Compliance Blueprint: welke wet- en regelgeving is van toepassing en tot welke eisen leidt het regelgevend kader
  3. Implementatieprogramma: hoe voert u de juridische, technische en organisatorische maatregelen in de organisatie door?
  4. Compliance Healthcheck: voldoet u op dit moment aan alle eisen van het regelgevend kader? Hoe voert u (periodieke) checks uit om compliance te monitoren?
  5. Compliance Monitoring: hoe zorgt u ervoor dat de gehele organisatie zich blijft houden aan alle eisen voor zorgvuldige omgang met patiëntgegevens?
  6. Compliant Through Digital: wordt compliance binnen uw organisatie als ‘last’ ervaren en wilt u deze last op uw personeel terugbrengen zonder de controle te verliezen? De inzet van digitale tools kan u hierbij helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Digital Health Compliance? Neem dan contact op met Peter Kits via +31 (0)6 1300 1055 / pkits@deloitte.nl of Rob Peters via +31 (0)6 1201 1118 / rpeters@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?