Digitale uitwisseling patiëntgegevens duurt onnodig lang

Opinie

Digitale uitwisseling patiëntgegevens duurt onnodig lang

Ook zorgconsument wil digitaal bediend worden

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht: de technologie is het probleem niet. Als banken via internet veilig financiële transacties kunnen verwerken, dan moet het toch ook mogelijk zijn om patiëntgegevens veilig uit te kunnen wisselen?

Hubert Friederich - 28 maart 2017

Toch halen de zorginstellingen waar ik regelmatig over de vloer kom dit vaak aan als argument: we willen niet dat de gegevens van onze patiënten op straat komen te liggen. Logisch, maar zeg dat maar eens tegen een patiënt die wel veilig mobiel kan bankieren, maar niet als hij bij een nieuwe zorginstelling komt automatisch zijn dossier uit het andere ziekenhuis kan meenemen.

Iedereen wijst naar elkaar

Wat dan wel een rem vormt op verregaande health information exchange? De vraag wie erin moet investeren. De overheid heeft fondsen in het leven geroepen om e-health en connectivity verder vorm te geven, maar er gebeurt weinig.

De meeste zorginstellingen hebben hun eigen elektronisch patiëntendossier inmiddels wel op orde: op verschillende afdelingen hebben de zorgprofessionals inzicht in dezelfde data van een persoon. Maar waarom zou je als instelling investeren in interconnectiviteit met een andere instelling? In ons huidige zorgsysteem worden ziekenhuizen geacht elkaars concurrent te zijn. Wat is dan de incentive om te investeren in een digitale snelweg?

Betere diagnoses

Het antwoord is simpel: betere zorg en de zorgconsumenten en -professionals van de toekomst. Voor dat eerste komt steeds meer bewijs. In Friesland bijvoorbeeld, werken cardiologen van vijf verschillende ziekenhuizen al jaren nauw samen, onder meer door de digitale uitwisseling van patientendossiers. Het netwerk versnelt het verwijzingsproces, verbetert de diagnoses en verkort het verblijf van patiënten in ziekenhuizen. Lees het artikel Dutch cardiology network enables real-time consultations.

Dat ook een landelijk systeem kan werken bewijst Denemarken. Daar werd in 2012 begonnen met de uitrol van een landelijk elektronisch patiëntendossier. Via dat systeem heeft elke patiënt een eigen dossier dat hij zelf kan inzien. Ook kan hij zelf bepalen welke zorgverleners toegang krijgen tot het dossier. Estland heeft een vergelijkbaar systeem en ook in Ierland wordt gewerkt aan de uitrol ervan.

Professionals en consumenten

Digitaal gemak is voor steeds meer consumenten een selectiecriterium bij de keuze voor een bepaald product of bepaalde dienst. Ook in de zorg wil een consument digitaal ondersteund worden. De zorgconsument van nu wil toegang hebben tot zijn eigen medische gegevens en niet in de spreekkamer zitten bij een zorgverlener die zijn dossier nog niet heeft ingezien omdat de fax het niet deed. Ziekenhuizen kunnen zich dus onderscheiden door hun patiënten digitaal beter te bedienen.

Ook de zorgverlener verandert: de generatie artsen die niets met digitalisering heeft, wordt steeds kleiner. Voor de zorgprofessional van nu is technologie een middel om betere zorg te verlenen. In zijn eigen ziekenhuis al gewend om volledig digitaal te werken, dus de stap naar uitwisseling is klein.

Vanuit de burger is er dus in elk geval voldoende reden om te investeren in de digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Nu moet er vanuit de zorgaanbieder nog aanleiding zijn. De impasse waar we nu in zitten kan doorbroken worden door de politiek. Het trauma rondom de politieke afwijzing voor een Landelijk Elektronisch Patiëntendossier is al zes jaar oud en de wereld van nu is digitaal gezien een fundamenteel andere dan die van zes jaar geleden. Een landelijke EPD vraagt weliswaar om een flinke overheidsinvestering, maar die zal zichzelf snel terugverdienen in de vorm van efficiëntere, betere en slimmere zorg. Zorginstellingen kunnen patiëntgegevens beter uitwisselen waardoor patiënten effectiever geholpen worden en continuïteit zorg gewaarborgd blijft.

Lees ook

Personalized Health 2017

Wat is de zelflerende datacyclus, hoe snel verandert de zorgsector en wanneer zien we echte Personalized Health en Value Based Healthcare?

Personalized Health 2017

De zorg van morgen komt dichterbij

Vraag aan
Vond u dit nuttig?