Duidelijkheid over hoog/laag btw-tarief medische hulpmiddelen in aankomst

Article

Duidelijkheid over hoog/laag btw-tarief medische hulpmiddelen in aankomst

Eerder informeerden we u over de toezegging van Staatssecretaris Wiebes dat er duidelijkheid zou komen over de toepassing van het btw-tarief op medische hulpmiddelen (in het bijzonder met betrekking tot hulpmiddelen voor nierdialyse). Inmiddels heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat het betreffende beleidsbesluit in concept gereed is.

16 december 2016

In de praktijk blijkt het vaak erg lastig om te bepalen welk btw-tarief op medische hulpmiddelen van toepassing is. Dat komt vooral door complexe wet- en regelgeving, wisselende rechtspraak, een grote, toenemende variatie in medische hulpmiddelen en het feit dat tariefafspraken vaak met de lokale belastinginspecteur worden gemaakt. Exemplarisch hiervoor is de in landelijke media breed uitgemeten jurisprudentie van de Hoge Raad over tandpasta, dat nadien voor de btw als ‘geneesmiddel’ mag worden aangemerkt.

Het financieel belang voor zowel zorginstellingen als leveranciers is groot. Omdat zorginstellingen de btw niet of nauwelijks kunnen aftrekken, hebben zij alle belang bij toepassing van het verlaagde btw tarief. Leveranciers willen graag concurrerende tarieven kunnen hanteren, maar lopen bij onterechte toepassing van het 6%-tarief risico op naheffing van btw met rente en boete. Die nageheven btw zullen de leveranciers afhankelijk van de omstandigheden ook willen doorberekenen aan hun afnemers.

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer recent geïnformeerd dat verduidelijking in het betreffende beleidsbesluit in concept gereed is. In deze brief licht hij toe dat voor de toepassing van het verlaagde tarief voor geneesmiddelen zal worden aangesloten bij de beoordeling van een geneesmiddel in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet. Dat betekent volgens de Staatssecretaris dat indien vaststaat dat een product voldoet aan het aandienings- of het toedieningscriterium (of aan beide criteria) van de Geneesmiddelenwet, voor de btw-heffing sprake is van een geneesmiddel en het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Daarnaast zal het betreffende besluit tevens nieuw beleid over toepassing van het verlaagde btw-tarief in brede zin inhouden.

Het conceptbesluit is voorgelegd aan de sector voor commentaar, waarna het beleidsbesluit zal worden gepubliceerd.
We blijven de ontwikkelingen hierover op de voet volgen en houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

* http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-en-gezondheidszorg/articles/toepassing-6-procent-btw-tarief-bij-inkoop-medische-goederen.html

* https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/onduidelijkheid-over-hoog-laag-btw-tarief-op-medische-hulpmiddelen.html

* https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/nog-geen-duidelijkheid-over-hoog-laag-btw-tarief-medische-hulpmiddelen.html

Meer weten over toepassing hoog/laag btw-tarief op medische hulpmiddelen?

Wilt u meer weten over de toepassing hoog/laag btw-tarief op medische hulpmiddelen? Neem dan contact op met Harmen Jan Dijkstra op +31 (0)88 288 3354.

Vond u dit nuttig?