Article

Future of work: hoe behoudt u voldoende zorgprofessionals?

Uitdagingen en oplossingen voor de zorg van de toekomst

De World Health Organization (WHO) verwacht een terugval van 15% in het aantal zorgprofessionals binnen Europa in 2020. Hoe kunnen ziekenhuizen op deze ontwikkeling reageren? Wat vinden zorgprofessionals belangrijk? En hoe kan innovatie helpen om in te spelen op veranderingen?

Grootschalig Europees onderzoek

In november 2017 publiceerde The Deloitte Centre for Health Solutions een onderzoek naar de huidige en toekomstige uitdagingen van Europese ziekenhuizen op het gebied van personeelsplanning. De publicatie is gebaseerd op interviews met meer dan 50 leiders in de zorgsector en op de resultaten van een enquête onder meer dan 1350 verpleegkundigen en artsen uit 11 Europese landen, waaronder Nederland. Conclusie: de ziekenhuissector krijgt in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van aantrekken en behouden van personeel.

Webinar over strategische personeelsplanning in ziekenhuizen
We zijn laatst in een webinar uitgebreid op deze materie in gegaan. Wilt u uw organisatie voorbereiden op de zorg van de toekomst? Dan nodigen wij u uit om deze sessie terug te kijken en uiteraard mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Diverse uitdagingen

Ziekenhuizen krijgen de komende jaren te maken met een aantal uitdagingen. Om te beginnen zijn er demografische veranderingen, zoals de vergrijzing. Deze ontwikkelingen zorgen er mede voor dat de vraag naar en complexiteit van zorg steeds groter worden. Daarnaast is er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod van personeel. Er is minder belangstelling voor werk in de zorg, mede doordat millennials vaak andere wensen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld work-life balance dan voorgaande generaties. De groeiende druk op de financiering van de zorg is een vierde trend die aandacht behoeft. En dan zijn er nog de nieuwe technologieën zoals robotisering, virtual reality en AI, die vaak leiden tot onzekerheid bij zowel management als medewerkers, want wat betekenen ze voor de toekomst van werk?

Mismatch vraag en aanbod van zorgprofessionals

Bijna alle geïnterviewde leiders in de zorg zijn ervan overtuigd dat ze niet klaar zijn voor de toekomst. Als we bijvoorbeeld kijken naar de mismatch tussen vraag en aanbod van medewerkers, dan zien we dat het moeilijk is om personeel te behouden. Welke redenen liggen hieraan ten grondslag? De voornaamste reden is de dalende werktevredenheid onder zorgprofessionals. In Nederland vinden zorgprofessionals de volgende vijf factoren belangrijk: erkenning, steun vanuit het team, de mogelijkheid om je vaardigheden in te zetten, het niveau van verantwoordelijkheid en de hoeveelheid tijd die je kunt besteden aan patiënten. Dat botst met wat ze ervaren in hun werk: een hoge werkdruk – en daardoor een onevenwichtige work-life balance, gebrek aan tijd voor patiënten, flexibiliteit van diensten, ondersteuning vanuit de organisatie en een te laag salaris.

Werkdruk

Zo’n 50% van de Nederlandse respondenten ervaart een te hoge werkdruk, veroorzaakt door onder meer de grotere verantwoordelijkheid en het groeiende aantal patiënten. Bijna 70% van de respondenten merkt dat dit effect heeft op hun geestelijke gezondheid. Dat is het hoogste percentage van de 14 landen die hebben meegedaan aan dit onderzoek. De professionals ervaren weinig ondersteuning vanuit hun organisatie op dit gebied. Velen van hen overwegen een overstap naar een andere sector of instelling.

Nieuwe technologieën: meer werkplezier

Het is dus hoog tijd voor structurele verandering. Een van de eerder genoemde uitdagingen – de opkomst van nieuwe technologieën – kan hierbij een grote rol spelen. Door het gebruik van meer robots, cognitieve analyses, virtual reality en AI kunnen meer administratieve taken worden geautomatiseerd en pijnpunten in werkprocessen worden opgelost, zodat zorgprofessionals meer tijd kunnen besteden aan wat zij het liefst doen: zorg leveren aan patiënten.

Betere zorg

Dat betekent ook dat andere vaardigheden belangrijker worden, zoals cognitieve, emotionele en analytische skills. Zorgprofessionals moeten leren omgaan met continue veranderingen en leren om gebruik te maken van de voordelen van nieuwe technologieën. Betere zorg leveren en meer tijd besteden aan wat echt belangrijk is, past ook nog eens mooi bij de gedachte van Value Based Healthcare (VBH), waarvoor steeds meer belangstelling is binnen Europa, en wat de druk op kosten in de zorg omlaag kan brengen. En zo is de cirkel weer rond en zijn de uitdagingen oplossingen geworden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Petra Kramer via pkramer@deloitte.nl / +31 (0)6 5359 8643 of Lilian ten Wolde via ltenwolde@deloitte.nl / +31 (0)6 3052 4743.

Vond u dit nuttig?