Aantal zorgovernames door Private Equity stijgt vijfde jaar op rij

Article

Aantal zorgovernames door Private Equity stijgt vijfde jaar op rij

Healthcare & life sciences M&A onderzoek 2020

Deloitte Corporate Finance doet sinds 2008 onderzoek naar de ontwikkelingen in de fusie- & overnamemarkt in Nederland op het gebied van Healthcare en life sciences. Deze diepgaande marktkennis zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers als geen ander kunnen bijstaan in het realiseren van hun ambities binnen de gezondheidszorg en life sciences sector.

Een aantal interessante bevindingen uit het onderzoek:

  • Het aantal transacties door Private Equity in de zorg- en life sciences sector is in 2020 wederom gestegen ten opzichte van 2019, dit jaar met 18%.
  • Het totaal aantal transacties in de zorg is licht gedaald, van 106 in 2019 naar 96 in 2020.
  • Het aantal buitenlandse kopers is afgenomen, maar is procentueel gelijk gebleven met 36% van het totaal.
  • De totale waarde van fusie- en overnametransacties in de zorg en life sciences sector bedraagt naar schatting € 2,2 miljard in 2020.

Beperkt aantal herstructureringstransacties door steunpakketten

Dagmar Enklaar, Partner M&A Healthcare stelt: “We zien dat het totaal aantal transacties in de zorg licht is gedaald. Dit lijkt COVID-19-gerelateerd en van tijdelijke aard te zijn. Overnameprocessen zijn vertraagd en door de aanwezigheid van steunpakketten hebben er beperkt herstructureringstransacties plaatsgevonden. Daardoor is de impact van COVID-19 op het aantal transacties relatief beperkt.”

Meeste overnames in Life Sciences sector

De life sciences sector was goed voor 23 transacties en daarmee het segment met het hoogste aantal transacties. Binnen deze sector vonden de meeste transacties plaats binnen de Biotech bedrijven (17 van de 23) en is daarmee tevens de grootste stijger met 5 transacties meer dan in 2019.

In een groot aantal subsectoren daalde het aantal transacties licht ten opzichte van vorig jaar:

  • Toelevering: 18 vs. 24 in 2019
  • VVT: 15 vs. 18 in 2019
  • GGZ en overige zorgaanbieders: 16 vs. 18 in 2019
     

Verwachting 2021

Voor 2021 verwacht Deloitte dat het aantal transacties weer verder zal stijgen. Enklaar vervolgt: “Door COVID-19 heeft de digitalisering in de zorg een flinke impuls gekregen die tot een blijvende verandering in de markt heeft geleid. Partijen in de digitale zorgverlening zullen naar verwachting investeringen krijgen om verder op te schalen.” Ook wordt een inhaaleffect verwacht doordat een aantal fusie- en overnametrajecten enigszins vertraagd zijn door COVID-19. Tevens zullen er herstructureringstransacties uit financiële noodzaak volgen als gevolg van COVID-19.

Buitenlandse kopers zullen verantwoordelijk blijven voor ca. 35% van het
totale transactievolume. Het aantal transacties door buitenlandse kopers zal in
de life sciences sector hoger blijven liggen in vergelijking met de zorgsector
doordat deze markt internationaal is georiënteerd.

Het aantal transacties door Private Equity zal ook komend jaar groeien.
Investeerders hebben onverminderd veel fondsen beschikbaar. Er is een groeiend aantal investeerders wat zich richt danwel wil richten op de zorg en de life sciences sector vanwege het sterke marktfundament en vanuit diversificatieoogpunt.

Executive summary

Alle onderzoeksresultaten kunt u lezen in de executive summary van het Healthcare & life sciences M&A onderzoek 2020. Deze kunt u downloaden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of door willen praten, neem dan contact op met Dagmar Enklaar of Matthijs van Thiel de Vries.

Did you find this useful?