Article

Hoe u VIPP-programma @Patientconnect voor ggz het beste benut

E-health doelstellingen realiseren met platform Community Connect

Ggz-aanbieders zijn volop bezig de zorg te digitaliseren. Doel: excellente zorg, kortere wachttijden, minder administratielast en meer regie voor de cliënt. De VIPP subsidie voor de ggz biedt de financiële ondersteuning voor die digitalisering. Hoe benut u deze subsidie het beste?

Veranderende behoeften en verwachtingen van cliënten

De behoeften van cliënten in de zorg zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Cliënten verwachten steeds meer van zorgaanbieders, zoals meer open communicatie, ondersteuning gedurende het volledige behandeltraject, inzicht in de eigen (medische) gegevens en herstelgerichte zorg. Kortom: de regie over hun eigen zorgproces neemt toe.

E-health

Innovaties op het gebied van e-health bieden zorgaanbieders, zoals ggz-aanbieders, de mogelijkheden om aan deze behoeften en verwachtingen te voldoen. Platformtechnologie maakt het mogelijk om e-healthtoepassingen in voorlichting, behandeling (blended care), monitoring, communicatie met en tussen behandelaren en communicatie met naasten van de cliënt, digitaal contact met ervaringsdeskundigen en digitale zelfhulp op integrale wijze aan te bieden. Dat biedt interessante voordelen: een sterkere relatie met de cliënt, excellente zorg, kortere wachttijden, een vermindering van de administratielast en vooral: meer regie voor de cliënt.

VIPP-programma @Patientconnect voor ggz

Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS, wil ggz-aanbieders hierbij ondersteunen met behulp van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) voor de ggz. Dit programma stimuleert de informatievoorziening en het gebruik van e-health binnen de ggz. In totaal stelt VWS 50 miljoen euro ter beschikking voor het programma @Patientconnect. Hiermee kunnen ggz-aanbieders hun digitalisering versnellen op thema’s zoals inzicht in de eigen gegevens, communicatie tussen cliënt en behandelaar, integratie van applicaties en het veilig delen van gegevens. De regeling is vergelijkbaar met de VIPP-regeling voor ziekenhuizen en categorale instellingen, waarmee organisaties soortgelijke stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Optimale benutting

Hoe maakt u optimaal gebruik van dit programma? Deloitte heeft de juiste mensen in huis die kunnen helpen bij de subsidieaanvraag en biedt daarnaast een innovatieve oplossing: Community Connect, gebaseerd op het Salesforce platform. Dit platform biedt diverse vooraf ingebouwde behandelprocessen die interactief benaderbaar zijn en aansluiten op de trends van Digital Health. Community Connect legt de focus op de cliënt. Daardoor kunnen wij alle aspecten van het behandelproces integraal benaderen. Daarnaast onderscheidt Community Connect zich doordat ggz-aanbieders zich kunnen verbinden met de omgeving van de cliënt – denk aan gezinsleden of aangewezen voogden.

Ambities waarmaken

Dat maakt Community Connect schaalbaar en toekomstbestendig, de oplossing voor het behalen van uw VIPP-doelstellingen. Het platform helpt u te voldoen aan de behoeften van de digitale patiënt, het helpt de ambities waar te maken voor het digitaliseren van de ggz en het kan de herstelgerichte zorg verbeteren. In de curatieve zorg (ziekenhuizen) worden al soortgelijke oplossingen gebruikt die hun eerste vruchten afwerpen. Daarmee is Community Connect een mooi voorbeeld van de ondersteuning die Deloitte u kan bieden, op basis van onze diepgaande kennis van de zorgsector, expertise op het gebied van e-health en ervaring met het VIPP-programma voor ziekenhuizen.

Did you find this useful?