Is uw WTZi-toelating up to date?

Article

Is uw WTZi-toelating up to date?

Bij veel instellingen blijkt de WTZi-toelating en/of AGB-code al jaren geen aandacht te hebben gekregen. Dit kan tijdens een zorginkooptraject of herstructurering naar boven komen. Tijd voor actie: is uw toelating nog up to date?

Regelmatig lopen wij er tegenaan dat een WTZi-toelating en/of AGB-code al jaren als vanzelfsprekend wordt ervaren door zorginstellingen en geen aandacht krijgt. Als na een fusie of herstructureringen het register van toegelaten instellingen op www.wtzi.nl wordt geraadpleegd, blijkt veelal dat de toelating niet op de juiste naam staat of op de juiste rechtspersoon. Men is vergeten de wijzigingen door te geven aan het CIBG. Zorgverzekeraars controleren steeds vaker bij de zorginkoop of de toelating wel aanwezig is c.q. op de juiste naam staat. Alleen met een juiste toelating kan worden gecontracteerd.

Wanneer actie nodig?

Er is een aantal situaties denkbaar waarbij de WTZi-toelating of de tenaamstelling van de toelating moet worden gewijzigd.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Reorganisatie (fusie of afsplitsing)
  • Overname zorginstelling
  • Wijziging van de naam van de organisatie
  • Wijziging van de aard van de rechtspersoon
  • Verhuizing
  • Uitbreiding of vermindering van het aantal functies waarop de toelating ziet of het aantal plaatsen/bedden
  • Sluiting locatie
  • Faillissement
  • Wijziging van de beherend rechtspersoon van de instelling (bij functie verblijf)

Als ontdekt wordt dat de toelating niet up to date is, kost het vaak enige tijd om een en ander te wijzigen vanwege lange doorlooptijden. Maar ook omdat bijvoorbeeld in de tekst van de statuten de transparantie-eisen WTZi niet op de juiste wijze zijn verwoord en daardoor de aanvraag opnieuw moet worden ingediend.

AGB-code

De AGB-code is ook gekoppeld aan de WTZi-toelating.
Een actuele registratie in het AGB-register is essentieel voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Immers, zonder AGB-code is betaling door een zorgverzekeraar in beginsel niet mogelijk. De ervaring leert dat eerst de WTZi-toelating gewijzigd moet zijn alvorens de AGB-code gewijzigd kan worden. Dit kan voor ongewenste vertraging zorgen.

Een volgende stap is dan ook het wijzigen van de AGB-codes via Vektis. Speciale aandacht verdient dit bij een juridische afsplitsing, een overname of een (doorstart na) faillissement. Meestal wordt een oude AGB-code ingetrokken door Vektis en wordt er een nieuwe code aangemaakt, met een relatie naar de vervallen code. In de praktijk komt het echter dikwijls voor dat partijen gebruikmaken van de oude AGB-code wanneer zij bijvoorbeeld declaraties indienen of gegevens aanleveren aan de LBZ. Dit kan leiden tot een verstoring in het declaratieproces. Ook kunnen fouten in de overeenkomsten tussen zorgverleners en zorgverzekeraars ontstaan.

Advies

Wij adviseren u om regelmatig een controle te doen op zowel de WTZi-toelatingen als de AGB-codes van uw organisatie.
Indien u hulp of toelichting wenst, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen ondersteunen bij het op juiste wijze indienen van de aanvragen, zodat er geen onnodige vertraging gaat ontstaan.

Meer weten over WTZi-toelating of AGB-code?

Wilt u meer weten over WTZi-toelating of AGB-code Neem dan contact op met Willeke Franken via +31 (0)88 2881230 of Marlieke Bakker 088 2884830.

Vond u dit nuttig?