Meer mogelijkheden om btw-heffing op samenwerking tussen zorginstellingen te voorkomen.

Article

Meer mogelijkheden voorkoming btw op samenwerking in de zorg

VAVO-uitspraak van toepassing in zorg

Naar aanleiding van overleggen met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst is duidelijkheid gekomen over de toepassing van het zogenaamde VAVO-arrest in de zorg. De uitkomst ervan kan van groot belang zijn bij het voorkomen van btw-heffing bij samenwerkende zorginstellingen.

VAVO-arrest

In het zogenaamde VAVO-arrest boden twee ROC’s gezamenlijk voortgezet onderwijs voor volwassenen (VAVO) aan in een samenwerkingsverband. Een van beide ROC’s verrichtte in dit kader tegen vergoeding ook nog ondersteunende diensten. Volgens de Belastingdienst was de onderwijsvrijstelling op een aantal van deze ondersteunende diensten niet van toepassing en moest hierover btw worden berekend.

De Hoge Raad oordeelde dat geen sprake is van een btw-belaste prestatie. De ondersteunende prestaties vormen één ondeelbare prestatie met het door het samenwerkingsverband verrichte onderwijs, waarin de diverse ondersteunende prestaties opgaan. Dit brengt mee dat de btw-vrijstelling ook van toepassing is op de diverse ondersteunende prestaties. Tot voor kort nam de Belastingdienst meestal het standpunt in dat dit arrest niet van toepassing was in de zorg.

VAVO van toepassing in zorg

Naar aanleiding van diverse overleggen zijn of worden belastinginspecteurs op dit moment schriftelijk geïnformeerd dat het VAVO-arrest ook toepasbaar is op samenwerkingen in de zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van de prestaties tussen ziekenhuis-MSB. Of het arrest daadwerkelijk van toepassing is, hangt af van de mate van vergelijkbaarheid van de feiten en omstandigheden, waarbij het gezien de specifieke situatie in het arrest verstandig is dit af te stemmen met de Belastingdienst.

De conclusie is dat er meer mogelijkheden zijn om samenwerkingen tussen zorginstellingen btw-vrij te laten plaatsvinden. Wij helpen u graag (voorgenomen) specifieke samenwerkingen te toetsen aan de “VAVO-voorwaarden” om kostprijsverhogende btw te vermijden.

Meer weten over btw-gevolgen samenwerking zorginstellingen?

Wilt u meer weten over btw-gevolgen samenwerking zorginstellingen? Neem dan contact op met Franklin Soetens via +31 (0)88 2884447

Vond u dit nuttig?