Mentale gezondheid op de agenda

Blog

Mentale gezondheid op de agenda

Thuiswerken, mentale gezondheid en de rol van de werkgever

Marly Kiewik

“Hoe gaat het écht met je?” als vraag van bedrijfsbelang

Naarmate de lockdown langer duurt komt bij steeds meer medewerkers de mentale fitheid onder druk te staan. Ik herken dat bij mezelf en bij collega’s. We missen de connectie met andere mensen en kunnen onze energie en verhalen niet kwijt doordat het kringetje om ons heen steeds kleiner wordt. Dat geldt zowel voor de privésfeer als op het werk.

De periode van thuiswerken duurt nu al een tijd. Bij Deloitte hebben we gedurende deze periode van alles gedaan om met elkaar in verbinding te blijven: het stimuleren van wandelen door de app ‘Ommetje’ welke is ontwikkeld door de Hersenstichting, een randomizer tool om met een willekeurige collega virtueel koffie te drinken, extra coaches die je kunt raadplegen, de oppasservice aan huis van Charly Cares voor ouders met schoolgaande kinderen. Het zijn allemaal interventies met als doel de druk op het digitale thuiswerken te verlichten. Maar het doet iets met je welzijn als je maandenlang niet kunt bijpraten met een collega bij de koffieautomaat. En meld je je eenmaal ziek, dan is terugkeren naar die digitale werkplek niet eenvoudig.

Tijd voor verandering. Dit patroon doet zich niet alleen voor bij Deloitte, maar ook bij veel andere organisaties. Daarom is het nu tijd om de handen ineen te slaan. Als de “traditionele” interventies niet meer voldoende werken, moeten we het over een andere boeg gooien. Niet ééndimensionaal, maar met andere organisaties samen. Deloitte heeft hiervoor op internationaal niveau met andere werkgevers een coalitie gevormd, ‘The Global Business Collaboration for Better Workplace Mental Health’ en deze gepresenteerd tijdens het World Economic Forum van 2021.

Gaat dit vanzelf voorbij? De aandacht voor mentale weerbaarheid was al belangrijk, maar nu nog meer. Ook als de pandemie tot bedaren komt, zal er een hybride manier van werken blijven bestaan: deels thuis, deels op kantoor. We zullen onze werktijd anders gaan verdelen en elkaar fysiek minder vaak zien. ‘Het nieuwe nu’ vraagt om nieuwe mores. Alleen al omdat mensen over het algemeen veel tijd doorbrengen met werk betekent dit voor werkgevers dat ze wel degelijk hun rol moeten pakken in het mentale kapitaal van hun mensen.

It’s a matter of culture. Of een organisatie op dit thema aanslaat hangt volgens mij samen met de cultuur. Bij Deloitte zijn we toegegroeid naar een open organisatie. Daar passen arbeidsvoorwaarden bij met veel flexibiliteit, denk aan de optie om te kunnen kiezen voor extra verlof (een lichtpuntje voor velen), het aanbieden van middelen om in een prettige eigen werkruimte te kunnen werken (al dan niet thuis) of een strippenkaart voor gesprekken met een laagdrempelige coach die je tips geeft over het indelen van je werk/privébalans en die je op weg helpt te achterhalen waar je energie van krijgt.

Let’s talk. Over mentale fitheid willen we het gesprek aangaan. Natuurlijk is iedere medewerker daar ook zelf verantwoordelijk voor, net als voor fysieke gezondheid. Het is een belangrijk thema waar we met respect voor de privésfeer mee om willen gaan. Ik verwacht dat organisaties die de mentale gezondheid van medewerkers goed weten te organiseren daar in de toekomst profijt van zullen hebben. Het kan zelfs leiden tot een voorkeurspositie in de mindset van jonge professionals.

Risicogroepen. Bij het aanbieden van ondersteuning is het zinvol om naast een algemeen aanbod ook specifieke groepen in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld jongeren, die feestjes en gezelligheid – of juist iets heel anders – missen, wat zo wezenlijk is voor hun persoonlijke vorming. Deloitte heeft in 2020 internationaal onderzoek gedaan onder 20.000 jongeren. Een belangrijke uitkomst uit deze Millenial Survey was dat één op de drie stress noemde als reden voor verzuim van het werk. Openhartigheid daarover bleek drie keer zo vaak voor te komen bij organisaties die veel ondersteuning boden bij mentale fitheid.

Aan de bel trekken. Thuiswerken kan zeker leiden tot productief werken. Maar voor leidinggevenden kan het ook een nadeel zijn. Door de fysieke afstand zie je minder duidelijk hoe het met iemand gaat. Als een medewerker zich ‘niet oké’ voelt is de drempel om uitgeblust thuis toch weer achter de laptop te kruipen veel lager dan als hij eerst in de auto moet stappen om naar het werk te gaan. Gevolg: pas heel laat (of te laat) trekt hij aan de bel. Het is daarom belangrijk om het echte gesprek aan te gaan en daar tijd voor vrij te maken: ‘hoe gaat het ECHT met je?’ De vraag achter de vraag dus, niet een of ander bel-lijstje. Hoe we dat gesprek het beste kunnen voeren, zullen we steeds beter ontdekken – samen met anderen.

Werkgevers die hierin een eerste stap willen zetten, nodig ik uit de Leadership Pledge for mental health van de genoemde coalitie te onderschrijven.

En nu verder. Ook in Nederland gaan we dit thema onder de aandacht brengen. Op 8 februari organiseerden GGzE, Nationale Nederlanden en Deloitte een virtuele “Health on the Edge” sessie, waarin we samen zijn gestart om de uitdagingen en oplossingen te verkennen rondom de mentale gezondheid van werknemers en de rol van de werkgever hierbij. Dit deden we met ± 15 bestuurders en experts van nieuwe en traditionele spelers op dit vlak. Gezamenlijk is nagedacht over oplossingen; vanuit een brede en nieuwe blik op mentale gezondheid.

Daarnaast brengen we het thema mentale gezondheid onder de aandacht met #virtualcoffees, blogs van Deloitte-professionals en artikelen in samenwerking met ICT&Health. De #virtualcoffees zijn te volgen via het LinkedIn account van onze Edge Fellow en Health expert Lucien Engelen.
Bekijk hier de meest recente #virtualcoffee tussen Deloitte, Nationale Nederlanden en GGzE

Did you find this useful?