Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming vastgoed in de zorg

Article

Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming vastgoed in de zorg

Wees er snel bij; indienen kan tot 1 september 2018

Onlangs is een nieuwe subsidieregeling, subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018 (EDZ 2018), gepubliceerd die het gebruik van duurzame energie en de toepassing van energiebesparende maatregelen in de zorg stimuleert. Hierbij is in totaal € 4,7 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor zorginstellingen om investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie te subsidiëren.

EDZ 2018: voor het verduurzamen van zorginstellingen in Nederland

De regeling vloeit voort uit het regeerakkoord van 2017 om gezondheidszorg te verduurzamen. Het doel van de EDZ 2018 is dan ook om energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie te stimuleren bij zorginstellingen.

Deze nieuwe subsidieregeling treedt in vanaf 16 juli aanstaande. Binnen deze subsidieregeling worden investeringskosten voor het doorvoeren van de betreffende verduurzamende maatregelen gesubsidieerd. In totaal wordt er € 4,7 miljoen subsidie beschikbaar gesteld, waarbij maximaal € 105.000,- per zorginstelling kan worden verkregen.

Hoeveel subsidie kan mijn zorginstelling ontvangen met EDZ 2018?

Er kan subsidie voor de investeringskosten van de getroffen verduurzamende maatregelen worden verkregen. De subsidie is maximaal 15% van de totale kosten (incl. btw) van de subsidiabele activiteiten, met een minimum van € 15.000,- per aanvraag en een maximum van € 100.000,- per zorginstelling (afschrijvingskosten worden niet gesubsidieerd). Indien ook een gebouwkeurmerk wordt aangevraagd en verkregen, geldt een aanvullende subsidie van € 5.000,- en wordt het maximale subsidiebedrag per zorginstelling € 105.000,-.
Indien alleen een keurmerk wordt aangevraagd, geldt er een standaardbedrag van € 5.000,- per zorginstelling.

Wanneer komt mijn zorginstelling in aanmerking voor de EDZ 2018 subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de EDZ 2018 regeling moet er minimaal in één van de volgende technische maatregelen worden geïnvesteerd: LED-verlichting, ventilatie en verwarming, warmtepompboiler, warmteterugwinning, beglazing en isolatie, duurzame energieopwekking en gebouw keurmerken zoals BREEAM. Per techniek dient er aan specifieke eisen te worden voldaan, deze zijn opgenomen in de maatregelenlijst van EDZ.

Vanaf en tot wanneer kunnen aanvragen voor EDZ 2018 worden ingediend?

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 16 juli 2018 en dienen uiterlijk voor 1 september 2018 te zijn ingediend. Om in aanmerking te komen voor de EDZ moet er een offerte bijgevoegd worden met een datum van op of na 1 maart 2018, waarbij de subsidiabele activiteiten voor 1 januari 2019 betaald dienen te zijn.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (first come, first served basis). Het is dus van groot belang dat de aanvraag zo snel mogelijk gereed is en wordt ingediend. Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de regeling, maar naar verwachting keert de regeling in 2019 weer terug.

De aanvraag kan één keer per kalenderjaar worden ingediend voor dezelfde maatregel op dezelfde zorglocatie. Dit betekent dat een zorginstelling wel meerdere aanvragen kan doen als het gaat om meerdere vestigingen.

Hoe kan Deloitte u ondersteunen?

Wij helpen verschillende organisaties en instellingen bij het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden en energiebelastingen en de combinatie daarvan. Dit doen wij door te bepalen of uw project/plan kwalificeert, waarbij wij tevens bekijken hoe de kwalificatie van uw project technisch en financieel nog verder geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen wij voor uw zorginstelling bepalen wat de meest optimale combinatie van subsidies, fiscale maatregelen en interessante belastingen is voor uw overige activiteiten. Uiteraard kunnen wij u naast deze kansen ook ondersteunen bij het aanvragen van de EDZ 2018 regeling.

Meer weten over de subsidieregeling EDZ 2018?

Wilt u meer weten over de subsidieregeling EDZ 2018? Neem dan contact op met Jeroen van Dijk via jvandijk@deloitte.nl of via +31 06-12 344 782 of Susan Hansen via shansen@deloitte.nl

Vond u dit nuttig?