Onduidelijkheid over hoog/laag btw-tarief op medische hulpmiddelen

Article

Onduidelijkheid over hoog/laag btw-tarief op medische hulpmiddelen

Wiebes kondigt nieuw beleid aan

In ons nieuwsbericht van 30 april* dit jaar informeerden we u al over het belang voor zorginstellingen om erop alert te zijn of zij bij de inkoop van medische hulpmiddelen wel het juiste btw-tarief berekend krijgen. Zo komt het geregeld voor dat de ene leverancier 6% btw en een ander 21% btw op hetzelfde hulpmiddel toepast. Staatssecretaris Wiebes heeft hiervoor nieuw beleid op korte termijn aangekondigd dat deze onduidelijkheid moet wegnemen.

30 augustus 2016

In de praktijk blijkt het vaak erg lastig om te bepalen welk btw-tarief op medische hulpmiddelen van toepassing is. Dat komt vooral door complexe wet- en regelgeving, wisselende rechtspraak, een grote, toenemende variatie in medische hulpmiddelen en het feit dat tariefafspraken vaak met de lokale Belastinginspecteur worden gemaakt.

Het belang voor zowel zorginstellingen als leveranciers is groot. Omdat zorginstellingen de btw niet of nauwelijks kunnen aftrekken, hebben zij alle belang bij toepassing van het verlaagde tarief. Leveranciers willen graag concurrerende tarieven kunnen hanteren, maar lopen bij onterechte toepassing van het 6%-tarief risico op naheffing van btw met rente en boete. Die nageheven btw zullen de leveranciers niet altijd kunnen of willen naberekenen aan hun afnemers.

Staatssecretaris Wiebes heeft inmiddels aangekondigd dat voor deze problematiek nieuw beleid in de maak is, wat meer duidelijkheid moet geven. Dat beleid zou in concept eind september klaar moeten zijn. Tevens heeft Wiebes aangegeven nog vóór Prinsjesdag meer duidelijkheid te zullen geven over welk btw-tarief van toepassing is op nierdialyseproducten.

Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.


Meer weten over Btw-tarief medisch hulpmiddelen?

Wilt u meer weten over de btw-heffing in de zorg? Neem dan contact op met Martijn Poortman via +31 (0)88 288 08 21

Vond u dit nuttig?