Personalized Health

Article

Personalized Health

De zorg van morgen komt dichterbij

De ontwikkelingen in het zorglandschap gaan snel. Twee jaar geleden schreven we in ‘Personalized Health: De zorg van morgen’ dat de patiënt steeds vaker de regie wil voeren over de eigen gezondheid, daarbij ondersteund door technologische ontwikkelingen. Maar komen die voorspellingen wel uit? Dat leest u in onze nieuwe publicatie.

Personalized Health en de zelflerende datacyclus

Data is het nieuwe goud, ook in de zorg. Burgers genereren grote hoeveelheden data door zelfmetingen met apps en wearables, maar ook zorginstellingen produceren enorm veel informatie. In onze publicatie ‘Personalized Health: De zorg van morgen’ (2015) stonden vier gamechangers centraal die volgens ons het zorglandschap de komende tien jaar zouden veranderen. Inmiddels is er sprake van voortschrijdend inzicht: de gamechangers zijn nog steeds belangrijk, maar zien we nu als onderdeel van een ‘zelflerende datacyclus’ die bestaat uit het verzamelen, delen, analyseren en verrijken van medische en persoonlijke data.

Personalized Health: De zorg van morgen komt dichterbij

Lees nu

De regie in eigen hand

We schreven in 2015 ook dat burgers steeds meer regie over hun medisch dossier willen. Samen met die zelfmetingen zou dit leiden tot meer zorg op afstand, een verschuiving van ‘sickcare’ naar ‘healthcare’ en een veranderende dynamiek tussen arts en patiënt. Welke verschuivingen zijn al zichtbaar, herkent de sector deze ook en hoe spelen alle partijen hier op in? Deze vragen legden we voor aan ongeveer 100 respondenten uit ziekenhuizen, instellingen voor verpleging en verzorging, GGZ, medische technologiebedrijven, branchevereniging en overheid, zorgverzekeraars en huisartsen(posten). Daarnaast voerden we diepgaande gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse partijen.

Data verzamelen en beheren

Binnenkort kunnen patiënten de eigen zorgdata digitaal opvragen bij zorgverleners. Dit is het eerste deel van de zelflerende datacylus: er worden gegevens gegenereerd via zelfmeting, patiëntendossiers en – iets verder in de toekomst – op basis van DNA. Data die allemaal bijdragen aan de verdere ontwikkeling naar ‘gezond zijn en blijven’. Maar hoe snel verloopt dit eerste deel van de cyclus? Zijn er knelpunten? En hoe zijn de ervaringen op dit gebied tot nu toe binnen de sector?

Data delen

De tweede fase van de cyclus is: data delen. Digitale platformen lenen zich hier bij uitstek voor. In andere sectoren hebben deze platformen geleid tot disruptie. Ook in de zorg zijn ze in opkomst. Maar hoe ver zijn we nu op dit gebied? Is de sector het met ons eens? Zien we vooruitgang? Welke (technologische en ethische) belemmeringen zijn er? Wanneer komt die ‘digitale snelweg’ er nu eindelijk?

Data analyseren en verrijken

Bij data analyseren en verrijken zou Artificial Intelligence (AI) een belangrijke rol kunnen spelen. Gebeurt dit al? Hoe staat het met het gebruik van algoritmes en cognitieve computers? Kunnen deze al ondersteunen bij het stellen van diagnoses? En hoe denkt de sector over een vrije toegang tot zorgdata vanuit de kerntaak Research in de zorg?

Dienstverleningsconcepten, bekostigingsstructuren en financiering

De zelflerende datacyclus heeft onmiskenbare gevolgen voor het dienstverleningsconcept, de bekostigingsstructuur en financiering binnen de zorg. Welke (financiële) voor- en nadelen hebben preventie en zorg op afstand? Welke bekostigingsstructuren en financieringsinstrumenten stimuleren innovatie? En – niet onbelangrijk – komt Value Based Healthcare nu eindelijk dichterbij?

Hoe nu verder?

Eén ding is zeker: het zorglandschap gaat drastisch veranderen. Dit is mooi verwoord door een van de geïnterviewden: “We zijn allemaal patiënt, ook de arts en de bestuurder. En daarom gaat het gebeuren.” Wat betekent dit voor de huidige partijen? En welke nieuwe spelers kunnen we verwachten? Download het rapport ‘Personalized Health – De zorg van morgen komt dichterbij’, waarin we dieper op deze onderwerpen in gaan. We hopen dat de inzichten en voorbeelden die wij in deze publicatie hebben verzameld, u alvast op weg helpen.

Personalized Health: De zorg van morgen komt dichterbij

Over GovLab

Deze Personalized Health-publicatie is onderdeel van GovLab. Grote innovaties gaan de maatschappij drastisch veranderen. Ook de overheid en (semi-)publieke sector zal zich hierdoor moeten heruitvinden. GovLab brengt burgers, publieke en private partijen bij elkaar en biedt op basis van technologische en sociale innovaties oplossingen voor belangrijke vraagtukken op het terrein van zorg, werk en inkomen, onderwijs en economie. Lees meer over Govlab.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de publicatie ‘Personalized Health – De zorg van morgen komt dichterbij’ en/of in gesprek over de toekomst van de zorg? Neem dan contact op met Mathieu van Bergen.

Did you find this useful?