Personenalarmering onder voorwaarden toch vrijgesteld van btw

Article

Personenalarmering onder voorwaarden toch vrijgesteld van btw

Op 14 maart 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat personenalarmering onder voorwaarden is vrijgesteld van btw.

31 maart 2017

Zorginstellingen kunnen een btw-vrijstelling toepassen voor prestaties die in het bijzonder gericht zijn op het handhaven of bevorderen van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vanaf
1 januari 2014 zijn leveringen van goederen en diensten in het kader van extramurale personenalarmering hiervan uitgesloten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 geoordeeld dat deze personenalarmering onder voorwaarden toch vrijgesteld van btw kan plaatsvinden. Hierbij is het volgende van belang:

  • Cliënten nemen standaard zowel de alarmering als de opvolging af, waardoor (volgens het Hof) de dienst is aan te merken als één prestatie.
  • De oproep wordt beantwoord door een BIG-professional die tevens de besluiten neemt ten aanzien van de opvolgzorg, of het uitblijven daarvan.
  • Dat voor de opvolgzorg - naast de kosten van de installatie van de apparatuur - een aparte vergoeding in rekening wordt gebracht doet aan deze conclusie niet af.
  • De deskundige beantwoording van de oproep en de opvolgzorg vormen de hoofdprestatie en de technische diensten vormen bijkomende prestaties. Ook is het Hof van mening dat geen sprake is van concurrentieverstoring.

Deze uitspraak biedt - afhankelijk van de vormgeving - mogelijkheden om extramurale personenalarmering btw-vrijgesteld aan te bieden. Dit heeft overigens wel gevolgen voor de mogelijkheden om de btw op investeringen in aftrek te brengen. Het is nog onduidelijk of de Staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen de uitspraak.

Indien u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Meer weten over omzetbelasting in de zorg?

Wilt u meer weten over omzetbelasting in de zorg? Neem dan contact op met Harmen Jan Dijkstra via +31 (0)88 288 3354.

Vond u dit nuttig?