Subsidiekansen voor de verduurzaming van zorgvastgoed

Article

Subsidiekansen voor de verduurzaming van zorgvastgoed

12 juli 2022

We hebben nog maar drie jaar de tijd om de Klimaatakkoord doelstelling te behalen waarbij vanaf 2025 al het maatschappelijk vastgoed CO2-arm (minimaal energielabel C) moet zijn. Dit creëert druk vanuit de overheid om meer te investeren in duurzaamheid. Banken en beleggers stellen ook steeds meer vereisten met betrekking tot duurzaamheid.

De zorgsector zal haar vastgoed dus ook snel moeten verduurzamen. Veel zorgvastgoed is gebouwd vóór 1980, het verduurzamen van verouderd vastgoed brengt daarom hoge kosten met zich mee. Voor Nederland zijn deze kosten door Deloitte geraamd op ongeveer € 6 miljard. Gelukkig zijn én komen er subsidiekansen.

Subsidie voor het opstellen en uitwerken van verduurzamingsplannen

European Local ENergy Assistance (ELENA) is een Europese subsidieregeling gericht op verduurzamingsprojecten en is beschikbaar gesteld door de European Investment Bank (EIB). ELENA vergoedt de voorbereiding en advieskosten die samenhangen met grote verduurzamingsprojecten. Een project die relevant voor de zorg is, is een investering waarbij grootschalige renovatie gecombineerd wordt met het toepassen van hernieuwbare energiebronnen. Het is noodzakelijk dat het renovatieprojecten zijn, en geen nieuwbouw. Doordat grootschalige verduurzamingsprojecten een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen, vergoedt de EIB tot wel 90% van de voorbereidingskosten

De vereiste minimale verduurzamingsinvestering is € 30 miljoen en die investering moet tussen de 10 en 20 keer groter zijn dan de subsidie. Een groot bedrag, echter hoeft deze investering niet in één keer gemaakt te worden; dit kan ook doormiddel van meerjarige investeringen. Een andere mogelijkheid is dat de investering onder een koepel gedaan wordt met verschillende organisaties. Om in aanmerking te komen voor ELENA, is het van belang dat de aanvrager geen winstoogmerk heeft.

Subsidie voor investeringen voor verduurzaming zorgvastgoed

Vanuit de Nederlandse overheid wordt op 1 juli een eerste financiële ondersteuning vrijgemaakt van € 150 miljoen gericht op het verduurzamen van Nederlands (zorg)vastgoed. Middels deze nieuwe regeling kunnen waarschijnlijk maximaal drie separate verduurzamingsinvesteringen per aanvrager direct voor een subsidie in aanmerking komen, of subsidie voor integrale verduurzamingsprojecten aangevraagd worden. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 3 oktober 2022.

Fiscale subsidies

Zorginstellingen zijn over het algemeen stichtingen die op grond van de zorgvrijstelling geen aangifte hoeven te doen voor vennootschapsbelasting. Hierdoor zijn bestaande fiscale stimuleringsregelingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) helaas vaak niet toepasbaar. Deze fiscale subsidies kunnen mogelijk indirect wel genoten worden, indien er een samenwerking wordt opgezet met partijen, die wel deze belastingplicht hebben. Bovendien zijn er ook diverse vrijstellingen en aftrekmogelijkheden op het gebied van de energiebelasting, btw en aan de WOZ gerelateerde heffingen te verkrijgen welke vaak nog niet goed bekend zijn.

Wat biedt Deloitte?

Omdat het Nederlandse (zorg)vastgoed vanaf 2025 CO2-arm moet zijn, is het relevant om nu snel te verduurzamen. Dit kost veel tijd, expertise en geld. Deloitte kan u niet alleen ondersteunen om uw verduurzamingsplannen te ontwikkelen, maar ook om deze succesvol en ondersteund met subsidies (en wellicht ook belastingvoordelen) te gaan realiseren.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of interesse in onze dienstverlening; dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met ondergetekende.
 

Seminar: een CO2 neutrale zorgorganisatie, van ambitie naar uitvoering

Informatie en registratie
Did you find this useful?