Let op de toepassing van het 6% btw-tarief bij de inkoop van medische goederen!

Article

Let op de toepassing van het 6% btw-tarief bij de inkoop van medische goederen!

Voor zorginstellingen is het van groot belang te beoordelen of de inkopen van diverse medische hulpmiddelen en medicijnen tegen het juiste btw-tarief plaatsvinden. Zo heeft de Belastingdienst onlangs met een fabrikant van medische instrumenten een akkoord gesloten over de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor flexibele endoscopen.

30 april 2015


Belang toepasbaarheid verlaagd tarief medicijnen, medische hulpmiddelen en instrumenten

De beoordeling of gebruik kan worden gemaakt van het verlaagd tarief op medische inkopen is een ingewikkeld proces. De Staatssecretaris heeft voor verschillende productcategorieën voorbeelden gegeven van goederen die onder het verlaagd tarief vallen en onder welke voorwaarden de inkoop onder het verlaagd tarief kan plaatsvinden. Deze beoordelingsmarge verandert regelmatig. Zo heeft onlangs een fabrikant van medische instrumenten met de Belastingdienst een akkoord bereikt over de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) voor flexibele endoscopen met werkkanaal. Eerder had de fabrikant al een soortgelijk akkoord gesloten voor andere medische instrumenten. Voor ziekenhuizen is dit een gunstige ontwikkeling.
 

Gevolgen voor de praktijk

Bij de aanschaf van medische instrumenten zullen ziekenhuizen mogelijk vaker 6% btw in plaats van 21% btw in rekening gebracht krijgen. Als dit (nog) niet gebeurt, is het van belang te controleren of er terecht niet tegen het 6%-tarief wordt gefactureerd. Een extra aandachtspunt is dat mogelijk ook de verzendkosten meelopen in de toepassing van het 6%-tarief, indien de verzending plaatsvindt in verband met de levering van de medische goederen. Naast een controle op de toepassing van het juiste btw-tarief door de leverancier, is het echter ook mogelijk dat u bij inkopen van buitenlandse leveranciers zelf btw (een zogenaamde intracommunautaire verwerving) in uw aangifte moet verwerken. Daarbij moet worden bepaald welk btw-tarief van toepassing is. Deloitte is u graag behulpzaam bij een dergelijke beoordeling.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verlaagde btw-tarief? Neem dan contact op met Harmen Jan Dijkstra via +31 (0)88 288 3354.

Vond u dit nuttig?