Verruiming btw-vrijstelling met terugwerkende kracht voor bepaalde gedecentraliseerde zorgprestaties

Article

Verruiming btw-vrijstelling met terugwerkende kracht voor bepaalde gedecentraliseerde zorgprestaties

Btw vrijstelling voor eigen bijdrage voor WMO, niet BIG-geregistreerde wijkverpleging en preventie in Jeugdzorg

Indien u een eigen bijdrage van de zorgontvanger voor uw Wmo-diensten ontvangt, wijkverpleging verzorgt door personen die niet beschikken over een BIG-registratie of u zich bezig houdt met preventie in de jeugdzorg komt uw dienst met terugwerkende kracht voor een btw-vrijstelling in aanmerking.

18 januari 2016

Vanwege de decentralisatie in de zorg is de btw-regelgeving aangepast per
1 januari 2015. Naar aanleiding van Kamervragen is een inventarisatie gedaan van eventuele knelpunten. Daaruit blijkt dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat of voor bepaalde zorgprestaties waar gemeenten of ziektekostenverzekeraars verantwoordelijk voor zijn een btw-vrijstelling geldt. Die onduidelijkheid bleek met name te bestaan bij Wmo-diensten waarvoor een 100% eigen bijdrage wordt gevraagd en bij winst beogende wijkverpleging door niet BIG-geregistreerde personen. Op 21 december 2016 is bij Koninklijk besluit geregeld dat deze onduidelijkheid wordt weggenomen. Zo is ten aanzien van de volgende zorgprestaties met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015 bepaald dat de btw-vrijstelling ook van toepassing is op:

  • diensten die worden verleend op grond van de Wmo, ongeacht de wijze van financiering en ongeacht wie betaalt voor deze Wmo-diensten;
  • de winst beogende wijkverpleging door personen die geen BIG-registratie hebben

Hebt u sinds 1 januari 2015 over deze diensten toch btw berekend, dan kan die btw onder voorwaarden worden teruggevraagd.

Daarnaast regelt het besluit ook dat de btw-vrijstelling voortaan van toepassing is op preventie in de jeugdzorg, waarbij niet langer de voorwaarde geldt dat er geen winst mag worden beoogd. Deze wijziging is bedoeld om ongelijke toepassing van de btw-vrijstelling met betrekking tot verschillende vormen van dienstverlening in de jeugdzorg te voorkomen.

Meer weten over de btw-belastingplicht voor gemeenten of zorgverzekeraars?

Wilt u meer weten over de btw-belastingplicht voor gemeenten of zorgverzekeraars? Neem dan contact op met Harmen Jan Dijkstra via +31 (0)88 288 3354 of Martijn Poortman via + 31 (0)88 288 0821.

Vond u dit nuttig?