Hoe S/4HANA ziekenhuizen helpt crisisbestendig te worden

Blog

Hoe S/4HANA ziekenhuizen helpt crisisbestendig te worden

Wendbaar in tijden van crisis

De COVID-19 crisis heeft ons allen wakker geschud. Zo belichtte de crisis enkele kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering van de ziekenhuizen. In dit artikel leest u over het belang van de Kinetic Enterprise en geven wij concrete voorbeelden hoe onze zorg specifieke S/4HANA Template ziekenhuizen helpt omgaan met verstoringen in de supply chain.

Kinetic Enterprise

“Kinetic – Relating to, or resulting from motion”

Waar vroeger ERP-systemen werden ontworpen en gebouwd om zo lang mogelijk mee te gaan, hebben bedrijven nu systemen nodig die hen in staat stelt zich continue te evolueren. Van build to last naar build to evolve, oftewel een Kinetic Enterprise. Niet alleen om de exponentiële snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt bij te houden, maar ook om in staat te zijn zich aan te passen in tijden van (plotselinge) verandering; denk aan bijvoorbeeld de Brexit, de Amerikaans-Chinese handelsoorlog of de huidige COVID-19 pandemie. Dit maakt dat de Kinetic Enterprise in staat is om, in korte tijd, een hoge mate van verandering door te voeren.

Het concept van de Kinetic Enterprise rust op de volgende vier pilaren, waarvan met name de laatste van groot belang is ten tijde van crisis:

Clean – de kern van het ERP systeem is schoon met minimaal gebruik van Eigen-Ontworpen-Code, resulterend in een lage mate van onderhoud.

Intelligent – het maakt gebruik van verschillende soorten data en oplossingen om kennis en inzicht te genereren.

Inclusive – het systeem maakt onderdeel uit van een ecosysteem met applicaties en services die het optimaliseren van processen en innovatie bevordert

Responsive – een Kinetic Enterprise reageert niet op verandering, maar omarmt deze juist en staat er te allen tijde klaar voor.

Responsiveness van een organisatie kan helpen om snel te reageren op bijvoorbeeld een verstoring in de supply chain. 

Lees het artikel als onepager

Verstoring Supply Chain

In samenwerking met onze partner Xperthis heeft Deloitte een zorg specifieke S/4HANA template gerealiseerd in lijn met het gedachtegoed van de Kinetic Enterprise. De relevantie hiervan is gebleken, zo werd de Responsiveness van veel ziekenhuizen op de proef gesteld. In het nieuws werd dan ook veel gesproken over COVID-19 gerelateerde verstoringen in de supply chain van ziekenhuizen. Hieronder drie concrete voorbeelden hoe de template ziekenhuizen helpt om flexibel om te gaan met verstoringen in de supply chain:

 1. Beter inzicht in leveranciersspreiding
  COVID-19 demonstreerde het belang van het onderhouden van meerdere leveranciers voor kritieke artikelen. De analytische mogelijkheden binnen S/4HANA stellen je in staat om de artikelen binnen het systeem effectief en efficiënt te analyseren op Single Source Supplier risico’s.
 2. Flexibiliteit bij aanmaken master data
  Het aanmaken van leveranciers is in S/4HANA veranderd, het Master Data Governance (MDG) proces blijft in veel gevallen echter ongewijzigd. Door gebruik te maken van SAP’s Flexible workflow en nieuwe samenwerkingstools zoals de SAP Co-Pilot is het mogelijk een groot deel van het MDG proces op een later moment in tijd uit te voeren. De inkoop-afdeling hoeft niet langer te wachten tot het volledige MDG-proces is afgerond, waardoor zij eerder kunnen starten met het inkopen van benodigde artikelen bij de nieuw aangemaakte leveranciers.
 3. Snel aanpassen van assortimenten
  Naast het inkopen van nieuwe artikelen is het ook belangrijk om de reeds verkregen artikelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Zo kan het zijn dat zowel het online bestelportaal als het afdelingsassortiment in de scankasten drastisch moet worden aangepast bij tekorten.
  Met behulp van de embedded analytics in S/4HANA is het mogelijk om in real-time het afdelingsassortiment alsook het verbruik te analyseren. Inzichten van deze analyses voeden vervolgens massa mutatietools waardoor assortimenten snel en gemakkelijk kunnen worden aangepast.

Mocht u meer informatie willen over het concept van de Kinetic Enterprise, klik dan op deze link.

U kunt ook contact opnemen met Rens Gielleit en Edward van Mackelenbergh via de onderstaande contactgegevens.

Did you find this useful?