Wil jij de zorg écht veranderen met een “impact that matters”?

Article

Wil jij de zorg écht veranderen met een “impact that matters”?

Dutch Hacking Health 2017

Dutch Hacking Health is het grootste hackathon-event in Nederland op het gebied van zorg, waarbij in één weekend technologie, design, ondernemerschap, zorgverleners en patiënten samenkomen om de zorg te transformeren. Dit alles vindt plaats in het weekend van 19 tot 21 mei 2017.

Wat bijzonder is aan dit event is dat het mensen met elkaar in verbinding brengt die normaliter relatief weinig contact met elkaar hebben, namelijk: zorgprofessionals, patiënten, programmeurs, designers en ondernemers. In teams gaan zij aan de slag om mensgerichte oplossingen te bedenken voor problemen/vraagstukken in de gezondheidszorg.
Tijdens het weekend zullen de academische ziekenhuizen in Groningen, Leiden, Utrecht, Nijmegen en Maastricht hun deuren opstellen om mensen met een passie voor zorg met elkaar te verbinden. Patiënten, zorgprofessional, consultants, software ontwikkelaars en designers hebben dit weekend maar één doel: ”to make an impact that matters”.

The winning team of Dutch Hacking Health 2016

Om een beter beeld te krijgen wat je als deelnemer tijdens het weekend te wachten staat, delen de landelijke winnaars van 2016 hun ervaringen.

Wat is de rol van Deloitte tijdens het event?

Deloitte is voor het tweede jaar op een rij de trotse sponsor van Dutch Hacking Health. Dit jaar zal Deloitte met een nóg grotere delegatie vertegenwoordigd zijn. In totaal delen er gedurende het weekend 30 Deloitters hun kennis en ervaring op het gebied van zorg en technologie door als coach ondersteuning te bieden aan de verschillende teams. De coaches zijn afkomstig vanuit Deloitte Consulting, Legal and Risk en zullen ‘as one’ op alle 5 de locaties aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen op uiteenlopende onderwerpen.

Naast onze rol als coach, zal het Deloitte blockchain-team worden ingezet tijdens de hackathon. Het team bestaat uit 5 Deloitters die het gehele weekend meedoen als deelnemer. Zij zijn benieuwd of de uitwisseling van patiëntgegevens en het toezicht hierop kan worden vastgelegd op een blockchain. De patiënt krijgt hierdoor meer regie over zijn medische gegevens die vaak opgeslagen zitten in verschillende systemen. De zorgprofessional dient te beschikken over een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt. Een actuele overzicht van de medische gegevens is cruciaal voor het leveren van patiëntgerichte zorg.

Waarom doen wij hier aan mee?

In Nederland zijn we trots op de goede zorg die wordt geboden en dit willen we ook graag zo houden. Echter, staan we met zijn allen voor een grote uitdaging. Door de toenemende vergrijzing neemt de behoefte aan zorg toe en staan de kosten enorm onder druk. Deloitte is van mening dat in het bijzonder de inzet van technologische innovaties om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen, een bijdrage kan leveren aan betaalbare toegankelijke zorg van hoge kwaliteit.

Ook mevrouw Schippers onderstreept het belang van innovatie in de zorg: “We hebben al die innovaties keihard nodig. Ook om de kosten omlaag te brengen, zodat we in de toekomst iedereen de zorg kunnen bieden die nodig is. Zonder innovatie gaan we het niet redden”.

Een andere uitdaging is niet zo zeer de beschikbaarheid van de technologie, maar meer de toepassing hiervan. Het gaat om een nieuwe relatie tussen patiënten en zorgverleners. Deloitte wil bijdragen aan de achterliggende vraag waarvoor men technologische innovaties toepast. Door onze kennis en ervaring op het snijvlak van zorg en ICT te delen tijdens de hackathon, leveren wij een bijdrage aan de versnelling van de opkomst en gebruik van kwalitatief goede technologische innovaties in de zorg.

Onze hulp zal niet alleen tijdens het event worden ingezet maar ook achteraf, zodat alle mooie initiatieven daadwerkelijk een impact gaan maken in de zorg. Wij stellen naast onze hulp in de vorm van coaching ook 8 uur aan consultancy beschikbaar voor het winnende team op nationaal niveau. Daarnaast bieden wij de winnaars per locatie een gezamenlijke, 4 uur durende, workshop aan waarin we inzoomen op een relevant onderwerp.

Vond u dit nuttig?