Article

Zorgbenchmark 2017

Financieel en operationeel sectorbeeld voor cure en care

In de afgelopen jaren was de financiële druk op ziekenhuizen groot. Het hoofdlijnenakkoord zorgde voor een rem op de omzetgroei, terwijl de druk op de kostenontwikkeling hoog bleef door toenemende kwaliteits- en verantwoordingseisen. Een analyse van de jaarrekeningen 2016 laat een sector zien die desondanks door positieve resultaten in de afgelopen jaren steeds weerbaarder is geworden.

In totaal hebben 57 ziekenhuizen voor 1 juni 2017 de jaarrekening van 2016 en de onderliggende data in DigiMV gepubliceerd, wat neerkomt op circa 70% van de sector. De totale omzet van deze ziekenhuizen over 2016 is €19,4 miljard, wat neerkomt op 74% van het totaal aan zorguitgaven in deze sector.

 

Langdurige zorg

De impact van de stelselwijzigingen in de langdurige zorg op de bedrijfsvoering van zorginstellingen is duidelijk merkbaar. Diverse instellingen hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het gemiddelde resultaat loopt in 2016 opnieuw terug, er is sprake van een hogere werkdruk en een verder stijgend ziekteverzuim, terwijl investeringen in ICT en innovatie beperkt blijven. Veelal zijn de financiën op korte termijn nog op orde, maar of dat op langere termijn ook het geval blijft, is de vraag.

In totaal hebben 385 instellingen in de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ) voor 1 juni 2017 de jaarrekening van 2016 en de onderliggende data in DigiMV gepubliceerd. Daarmee omvat deze sectoranalyse van Deloitte circa 90% van de totale langdurige zorg in termen van omzet.

Download en lees de publicatie nu met één klik op de knop.

Zorgbenchmark 2017

Over State of the State

De Zorgbenchmark is onderdeel van Deloitte’s State of the State, een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Zo komen bijvoorbeeld ook onderwerpen op het gebied van Onderwijs, Arbeidsmarkt en (Digitale) Veiligheid aan bod. Deloitte analyseert hiervoor open data en kijkt naar onderlinge samenhang.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Zorgbenchmark? Neem dan contact op met Mathieu van Bergen via +31 (0)6 8201 2534 / rbuitenhuis@deloitte.nl of met Wil-Jan van de Rijdt via +31 (0)6 5585 3309 / wvanderijdt@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?