Zorginnovatie kansen liggen voor het oprapen in datakringloop

Opinie

Zorginnovatie: kansen liggen voor het oprapen in datakringloop

Elke instelling kan op zijn eigen niveau instappen met zorginnovatie

Ook in de zorg zijn data het nieuwe goud. Door slim mee te bewegen in de datakringloop, kunnen zorginstellingen de kwaliteit van hun zorg een impuls geven en steeds meer personalized medicine (behandeling op maat) gaan toepassen.

Hubert Friederich - 28 juni 2017

Eerder deze maand kreeg de iPhone-app 'Heart for Heart' behoorlijk wat media-aandacht. Met de app wil de bouwer data verzamelen – uiteraard anoniem – die gebruikt kan worden voor onderzoek naar hartritme. "Vergelijk het met doneren van geld aan een goed doel", zei hij tegen de NOS. "Alleen doneer je geen geld, maar 90 seconden van je hartritme."

Met zelfmetingen door apps en wearables genereren burgers inmiddels grote hoeveelheden data. Het is de eerste stap in de datakringloop en vormt de basis voor veel van de hedendaagse en toekomstige innovatie in de zorg. Daarna volgen respectievelijk data opslaan en delen (stap2), data analyseren en betekenis geven (stap 3), en data verrijken (stap 4). De eerste twee stappen in deze kringloop worden in Nederland steeds meer de dagelijkse praktijk. Met stap drie en vier wordt al wel geëxperimenteerd, maar deze zijn nog verre van volwassen.

Interpretatie nodig

Er zijn steeds meer toegankelijke apparaten om allerhande gezondheidsdata te vergaren en bij te houden, naast uiteraard de enorme hoeveelheid data die zorginstellingen zelf produceren. Zorginstellingen zijn zich er steeds beter van bewust dat ze hier iets mee kunnen én moeten. Niet alleen omdat patiënten verwachten dat ze net zo eenvoudig bij hun zorgdata kunnen als bij hun data over hun telefoonverbruik – om maar iets te noemen – maar ook omdat dat hun efficiency en kwaliteit van zorg enorm kan vergroten. Bovendien heeft al die data interpretatie nodig van mensen die daarvoor zijn opgeleid.

Maar zoals vaker: tussen droom en werkelijkheid staan nog behoorlijk wat praktische bezwaren in de weg, waarover ik in mijn vorige blog Digitale uitwisseling patiëntgegevens duurt onnodig lang schreef. De meeste zorginstellingen hebben hun eigen elektronisch patiëntendossier inmiddels wel op orde, maar de health information exchange houdt in Nederland nog behoorlijk wat te wensen over.

Kansen zorginnovatie door data

Dat vormt ook een rem op de derde en vierde stap in de datakringloop, terwijl juist daar de echte innovatiekansen liggen. Iedereen is op zoek naar intelligente systemen die de data op zo’n manier kunnen interpreteren dat die aansluit bij de therapeutische mogelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan is de door verschillende zorgverzekeraars vergoede app HartWacht, waarmee hartpatiënten meetwaarden kunnen doorgeven en ook hun eigen zorgdossier kunnen inzien.

Die zoektocht naar zorginnovatie is overigens niet alleen voorbehouden aan zorginstellingen. De meeste telecombedrijven bijvoorbeeld zijn aan het nadenken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren in het slim en veilig uitwisselen van patiëntgegevens op basis van hun simkaarttechnologie.

Personalized medicine impuls door zorginnovatie

Door data te analyseren en te verrijken kan ‘personalized medicine' een verdere impuls krijgen. Hierin kunnen bijvoorbeeld specifieke gegevens over het genoom van de patiënt en de specifieke kenmerken van diens aandoening worden gecombineerd met behandeldata en wetenschappelijke artikelen uit de hele wereld. Data slim analyseren en verrijken is ook een essentieel onderdeel van het duiding geven aan behandelresultaten. En dus een belangrijke stap voorwaarts voor het in praktijk brengen van Value Based Healthcare, oftewel het meer sturen op patiëntwaarde in relatie tot de kosten. Daarvan is de uitdaging de meetbaarheid en de criteria die hier aan ten grondslag liggen.

Goede analyses en verrijkingen zorgen weer voor meer data, en zo is de datakringloop weer rond. De kringloop een opwaartse spiraal waaraan elke instelling op zijn eigen niveau kan meedoen. De innovatiemogelijkheden liggen hier voor het oprapen en deze kansen pakken is een must voor zorginstellingen.

Personalized Health 2017

Wat is de zelflerende datacyclus, hoe snel verandert de zorgsector en wanneer zien we echte Personalized Health en Value Based Healthcare?

Personalized Health 2017

De zorg van morgen komt dichterbij

Vraag aan
Vond u dit nuttig?