Schuldpositie van beursgenoteerde ondernemingen stijgt met €40 tot 50 miljard

Article

Schuldpositie van beursgenoteerde ondernemingen stijgt met €40 tot 50 miljard

Impact van nieuwe accounting standaarden op M&A

De invoering van IFRS 15 en IFRS 16, de nieuwe accounting standaarden voor omzet verantwoording en lease accounting, zorgt ervoor dat de schuldpositie van vijftig onderzochte Nederlandse beursgenoteerde bedrijven stijgt met 40 tot 50 miljard.

Impact op financiële ratio’s en operationele winsten

Waarom zijn de nieuwe accounting standaarden relevant voor M&A? Boekhouden raakt de cashflows en dus waarderingen toch niet? Daar heeft u op zich gelijk in en theoretisch gezien zou de waarde van bedrijven ook niet mogen wijzigen. Echter, door de nieuwe standaarden zullen belangrijke financiële ratio’s en operationele winsten veelal aanzienlijk veranderen, waardoor de (EV/EBITDA) multiples en waarderingen kunnen wijzigen. IFRS 15 treedt in werking op 1 januari 2018 en IFRS 16 op 1 januari 2019.

IFRS 15 & IFRS 16 – impact on M&A transactions

IFRS 16 – Alle leasecontracten voortaan als actief en schuld op de balans

Als gevolg van de toepassing van IFRS 16, dat IAS 17 vervangt, zal het onderscheid operating en financial lease voor de huurder verdwijnen en zullen alle leasecontracten in principe op de balans geactiveerd worden, met afschrijvingen verantwoord onder EBITDA. Aan de andere kant ontstaat een schuld of verplichting voor de toekomstige huurbetalingen.

Op basis van een studie naar de lease verplichtingen van 50 beursgenoteerde ondernemingen (AEX, AMX en ASCX, exclusief financiële instellingen en vastgoed fondsen) komt Deloitte tot de conclusie dat de gerapporteerde schuldpositie van deze bedrijven gezamenlijk met zo’n €40 tot 50 mrd zal toenemen als gevolg van de nieuwe IFRS standaard. Dit is een stijging van circa 30% ten opzichte van de huidige netto schuldpositie. Daar staat tegenover dat bij veel ondernemingen de EBITDA aanzienlijk zal stijgen. Als gevolg hiervan zullen EV/EBITDA multiples, met name van bedrijven met veel huurverplichtingen zoals in de retail - en de transportsector, gemiddeld dalen.

IFRS 16 leases standard – impact on business valuation

IFRS 15 – richtlijnen voor omzet verantwoording

IFRS 15 geeft gedetailleerde richtlijnen over de verantwoording van omzet (hoogte, timing en toelichting). Voor zogenaamde gebundelde producten wordt specifiek voorgeschreven hoe de omzetverantwoording dient plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan software contracten, met “gratis” onderhoud en support in het eerste jaar van de licentie, een “gratis” mobiele telefoon bij een abonnement, een rentevrije lening bij aankoop van een auto, et cetera.

Daarnaast worden er richtlijnen gegeven voor de verantwoording van garanties, retour rechten, loyaliteitsprogramma’s en verschillende andere onderwerpen.

De verwachting is dat de toepassing van IFRS 15 zal leiden tot veranderingen in winstgevendheid en daaraan gerelateerde trends en KPIs. De exacte impact is echter nog niet in te schatten.

Conclusie

IFRS 15 en 16 zullen leiden tot wijzigingen in gerapporteerde schuldposities, omzet, resultaten, trends en KPIs, waardoor de multiples zullen veranderen. Al deze onderwerpen spelen een grote rol in het tot stand komen van een waardering voor een overname. Een zorgvuldige analyse bij de voorbereiding van een M&A transactie is vereist om onduidelijkheid en onzekerheid te voorkomen en maximale waarde uit uw transactie te halen. Graag bespreken we met u hoe Deloitte u daar bij kan helpen.


Dit artikel is ook verschenen in de M&A bijlage bij Het Financieele Dagblad van 18 november 2016.
 

More information on De impact van de nieuwe IFRS standaarden op M&A?

Neem dan contact op Justin Hamers via JHamers@deloitte.nl of Maurits van Maren via MvanMaren@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen