Versoepel en versnel het verkoopproces van uw bedrijfsonderdeel

Article

Versoepel en versnel het verkoopproces van uw bedrijfsonderdeel

Tijdige voorbereiding verhoogt opbrengst bij carve-outs en divestments

Tijdens de verkoop van bedrijfsonderdelen stuiten veel bedrijven op onvoorziene issues en vragen die het verkoop proces complexer maken en vertragen. Deze onzekerheid in het proces resulteert in een lagere verkoop opbrengst. Verlies van verkoopwaarde kan voorkomen worden door in een tijdig stadium de verkoop van bedrijfsonderdelen voor te bereiden

Onzekerheid tijdens verkoop resulteert in een lagere verkoopopbrengst

Tijdens de verkoop (‘divestment’) en het apart zetten (‘carve-out’) van bedrijfsonderdelen stuiten veel bedrijven op onvoorziene issues en vragen die het verkoop proces complexer maken en vertragen. Deze onzekerheid in het proces resulteert in een lagere verkoop opbrengst. Recent onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, toont wederom aan dat onzekerheid tijdens het verkoopproces het verkoop proces vertraagt en dat deze vertraging en de onzekerheid een bepalende impact heeft op de verkoopopbrengst.

Oorzaken van onzekerheid en vertraging in het verkoopproces

De onzekerheid, voortkomend uit onvolledige en/of ontbrekende informatie raakt verschillende fasen van het verkoopproces en komen bij elkaar in de prijs- en transactie onderhandelingen. Het onderliggende gebrek aan informatie heeft vaak betrekking op:

 • Het ontbreken van consistente historische financiële gegevens ten behoeve van waarde bepaling.
 • Onduidelijkheid over het kosten niveau van de organisatie na de afsplitsing.
 • Onvoorziene belasting effecten bij het splitsen en/of verkopen van bedrijfsonderdelen.
 • Onvoorziene achterblijvenden kosten (‘stranded costs’).
 • Geïntegreerde IT systemen en data die gesplitst moeten worden.
 • Dis-synergiën en verlies van schaalvoordelen bij inkoop, logistiek en productie.
 • Juridische issues en commerciële concessies bij het splitsen en migreren van contracten (klantcontracten, leverancierscontracten en arbeidscontracten) naar andere juridische entiteiten.
 • De onderhandelingen en kosten van tijdelijke services overeenkomsten (‘TSAs’).
 • Het identificeren en splitsen van gedeelde activiteiten en productiemiddelen zoals support processen (bijvoorbeeld HR & financiën), geïntegreerde infrastructuur (productie & logistiek), gedeelde gebouwen en intellectueel eigendom.
   

Tijdige voorbereiding verhoogt opbrengst bij verkoop van bedrijfsonderdelen

De risico’s en vragen tijdens het verkoopproces kunnen beperkt worden door een tijdige voorbereiding, waarmee het verlies van de verkoopopbrengst ook beperkt wordt. De uitkomsten van het recente divestment onderzoek geven vijf prioriteiten aan in de voorbereiding van een verkoop:

 1. Doe een gedetailleerde analyse van de waardering, c.q. de ‘equity story’
 2. Analyseer de kosten en opbrengst impact van mogelijke transactie structuren
 3. Maak gedetailleerde pro forma financiële projecties van de verkopen bedrijfsonderdelen
 4. Laat een carve-out & transitieplan maken door een dedicated team
 5. Stel carve-out financials op voor een periode van tenminste 3 jaar

Eerder onderzoek van Deloitte heeft al uitgewezen dat een meerderheid (52%) van de verkopen langer duurde dan gepland en dat bedrijven die een langere voorbereidingstijd namen (> 6 maanden) een hogere verkoopopbrengst krijgen, 13% versus 9% bij bedrijven die minder dan 6 maanden voorbereidingstijd hadden.

Meerderheid van de carve-outs en divestments duurt langer dan gepland

Verlies van verkoopopbrengst als gevolg van vertraging en onzekerheid kan voorkomen worden door de verkoop van bedrijfsonderdelen tijdig voor te bereiden. De zaken die in een vroeg stadium voorbereidt kunnen worden en veel onzekerheid en vragen zullen wegnemen zijn:

 • Opstellen van de robuust bedrijfsplan met een onderbouwd financieel plan.
 • Analyse en opstellen van (historische) financiële and management rapportages.
 • Maken van de (pro-forma) carve-out financials en carve-out plan.
 • Het operationeel voorsorteren op de splitsing van bedrijfsonderdelen door activiteiten juridisch en organisatorisch apart te zetten.
   

Meer weten over divestments en carve-outs?

Neem voor meer informatie over het verkopen van bedrijfsonderdelen of carve-outs contact op met Jasper de Grauw via +31 (0)88 2884573, Justin Hamers +31 (0)88 2881951 of met Frank Bartels via +31 (0)88 2887686.

Vond u dit nuttig?