Carve-out support

Dienst

Carve-out support

Afsplitsen van een te verkopen bedrijfsonderdeel is soms complex

Ondernemingen verkopen soms bedrijfsonderdelen om meer focus op hun core business te krijgen of onderwaardering op te heffen. Een afsplitsing van een bedrijfsonderdeel (‘carve-out’) is dan noodzakelijk en dit kan zeer complex zijn. Deloitte helpt u bij de voorbereiding en realisatie van operationele, financiële en andere aspecten.

Uw uitdaging

Bent u op zoek naar de optimale manier om een onderdeel af te splitsen en de maximale waarde uit de transactie te halen? Deloitte kan vanuit haar ruime ervaring adviseren tijdens de voorbereiding en assisteren bij de realisatie van complexe carve-out transacties ten einde een efficiënt transactieproces te bewerkstelligen.

Een reguliere M&A transactie brengt de nodige uitdagingen met zich mee; de complexiteit van een transactie neemt echter toe als sprake is van een carve-out situatie.

Operational

Het af te splitsen bedrijfsonderdeel is in veel gevallen geïntegreerd met uw huidige bedrijfsvoering (bijvoorbeeld shared services voor Finance, IT en HR) en u bent op zoek naar de optimale manier om het onderdeel af te splitsen en de maximale waarde uit de transactie te halen Dit betekent dat wij onze ervaring kunnen gebruiken om u te helpen bij het beantwoorden van vragen als:

  • Hoe ziet de standalone organisatie eruit en wat moet op welk moment worden geregeld?
  • Waar dient u op te letten voor, tijdens en na de carve-out?

Financial

Historische financiële gegevens van de carve-out zijn vaak onvolledig; er is bijvoorbeeld wel een W&V-rekening maar geen balans. In een dergelijke situatie kan het splitsen van de financiële administratie en het (goed) toerekenen van omzet, kosten, activa en passiva aan de af te stoten activiteiten een tijdrovend en complex proces zijn. Ook de impact van de opsplitsing op de kostenstructuur en het werkkapitaal van zowel de verkopende als de carve-out entiteit dient zorgvuldig in kaart te worden gebracht.

Hoe Deloitte u helpt

Als marktleider op het gebied van carve-outs heeft Deloitte de afgelopen jaren de meest vooraanstaande transacties begeleid. Door onze kennis van carve-outs creëren wij maximale waarde door ondersteuning te bieden op de volgende gebieden:

  • Zekerstellen van de Closing met behulp van een gedetailleerd transitieplan tot aan Day 1
  • Business continuïteit borgen door middel van een duidelijke governance en operatie op Day 1 (‘Blueprint’)
  • Project management en functionele expertise tijdens de separatie ten behoeve van alle functionele afsplitsingen
  • Detailleren en implementeren van Transactional Service Agreements (‘TSA’) om de bedrijfsvoering op Day 1 te kunnen waarborgen 
  • Ondersteunen bij het uitwerken van consistente en goed onderbouwde financiële informatie van de carve-out
  • In kaart brengen van de impact van de afsplitsing op de kosten en cash flows als ook de eenmalige kosten van de opsplitsing

Het Deloitte team brengt de benodigde expertise en capaciteit om uw organisatie aan te vullen en te ontzorgen. Goed voorbereide, consistente en solide informatie draagt bij aan een soepeler verloop van een carve-out transactie.

Wat het u oplevert

Maximale realisatie van de verkoopwaarde, minimale transitierisico’s en het effectief adresseren van achterblijvende kosten als gevolg van de carve-out transactie.
Door de ervaring van ons team kunnen wij u helpen een complete, consistente en solide set van (financiële en operationele) informatie op te stellen en u adviseren bij het maken van de juiste keuzes in de voorbereiding van de carve-out. Tijdig inzicht in de (financiële) consequenties van een carve-out beperkt de risico's van de transactie en voorkomt financiële verrassingen.

Contact

Jasper de Grauw

Jasper de Grauw

Partner

Jasper begint in 1992 bij de Audit praktijk van PwC. In 1999 stapt hij over naar Transaction Services waar hij vanaf 2001 zich specialiseert in post merger integration en complexe ontvlechtingsvraagst... Meer

Justin Hamers

Justin Hamers

Partner

Justin, werkzaam sinds 1999 in de auditpraktijk, stapt in 2005 over naar Transaction Services en wordt in 2014 Partner. Hij bedient voornamelijk grote Corporate cliënten en heeft een brede ervaring me... Meer

David Janmaat

David Janmaat

Director

Binnen Deloitte Consulting ben ik verantwoordelijk voor onze M&A advisering. Ons team van specialisten begeleidt organisaties in complexe integratie- en ontvlechtingsvraagstukken. Bij beide type trans... Meer