Transaction documentation and structuring

Dienst

Transaction documentation and structuring

Hoogwaardige transactiedocumentatie beheerst afspraken en risico’s

Deloitte adviseert u over de juridische documentatie voor aan- of verkoop van een onderneming, activa/passiva transactie, carve-outs, joint ventures, MBO’s, MBI’s en private equity transacties. Daarnaast adviseren wij over de optimale juridische structuur en implementeren deze in de betrokken jurisdicties.

Uw uitdaging

De transactiedocumentatie bevat alle belangrijke afspraken tussen partijen. Daarbij kunt u denken aan de overnamestructuur, rechten en verplichtingen na overnamedatum, algemene garanties en vrijwaringen voor specifieke risico’s die tijdens de due diligence zijn geïdentificeerd. Maar ook aan de financiële afspraken, zoals overnameprijs, prijsmechanisme, carve-out procedure, earn-out regeling, vendor loan en transitional services. Deze aspecten worden op een voor u conveniërende en juridisch sluitende wijze vastgelegd.

Hoe Deloitte u helpt

Deloitte Legal assisteert u bij de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige transactiedocumentatie, in een efficiënt proces tussen (juridische adviseurs van) betrokken partijen. Ons begrip van de onderneming en uw belangen staan daarbij centraal. Wij bieden toegevoegde waarde door een geïntegreerde aanpak, zodat er geen (financiële, fiscale, juridische en overige) aspecten vergeten worden of tegenstrijdigheden in de documentatie ontstaan. Wij adviseren u over mogelijke alternatieven in de structuur en onderhandelingsstrategieën, zodat u uw doelen kunt realiseren.

Wat het u oplevert

U krijgt documentatie waarin u de belangrijkste drivers van uw transactie herkent, waarin duidelijke afspraken staan over de verdeling van risico's en aansprakelijkheden waardoor de kans op toekomstige geschillen geminimaliseerd wordt. Daarnaast adviseren wij bij het implementeren van de juridische- en financieringsstructuur als geïntegreerd onderdeel van de transactiedocumentatie.

Contact

Kris Ruijters

Kris Ruijters

Partner

Kris is sinds 2013 partner bij Deloitte Legal en gespecialiseerd in het juridisch begeleiden van fusies, overnames en joint ventures. Kris heeft meer dan 20 jaar ervaring in de Mid Market en heeft tra... Meer

Gerelateerde onderwerpen