Dienst

Operating Working Capital

Sustainable reduction & continuity

De afgelopen jaren is het moeilijker geworden om externe financiering te verkrijgen. Banken hebben hun kredietbeleid gewijzigd en zijn strenger geworden in het verstrekken van leningen, deels vanwege overheidsrichtlijnen. Daarnaast heeft de kredietcrisis duidelijk gemaakt dat een kosteneffectieve uitvoering van de belangrijkste bedrijfsprocessen nodig is om te kunnen overleven in moeilijke tijden.

Deze trends dwingen u ertoe de activa optimaal en zo efficiënt mogelijk in te zetten. Door het verkorten van de ’cash conversion cycle’ (de periode vanaf het moment dat de leveranciers worden betaald tot het moment dat het geld van de afnemers wordt ontvangen), is aanzienlijk minder externe financiering nodig. Dit leidt ook tot andere voordelen, omdat de kwaliteit omhoog gaat.

Als u uw werkkapitaal wilt optimaliseren, wordt u geconfronteerd met de volgende dilemma’s:

  • Hoe kunnen we de crediteurenpositie zo hoog mogelijk houden zonder de inkoopkosten of de levertijd van leveranciers te verhogen?
  • Hoe kunnen we onze voorraden verminderen zonder dat dit het klantenserviceniveau schaadt?
  • Hoe kunnen we de debiteurenpositie minimaliseren zonder omzet en marges in gevaar te brengen?Hoe Deloitte u helpt

Onze aanpak: making it visible, urgent, happen and stick. Om de werkkapitaalpositie binnen uw organisatie te kunnen verbeteren, moet iedereen over de grenzen van de eigen afdeling heen kijken. Inzicht in kosten en complexiteit in het gehele werkkapitaalproces is belangrijk. Door de cyclus als een geheel te bekijken, wordt duidelijk waar de huidige cash conversion cycle mogelijkheden tot verbetering biedt en hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd en doorlooptijden kunnen worden teruggebracht.

Deloitte heeft een gestructureerde aanpak ontwikkeld waarmee we samen met u succesvolle, duurzame verbeteringen kunnen doorvoeren ten aanzien van uw werkkapitaal. Om er zeker van te zijn dat werkkapitaal bij iedereen prioriteit blijft houden, worden relevante afdelingen als Inkoop, Logistiek, Administratie en Verkoop bij deze aanpak betrokken. In een werkkapitaaltraject worden diverse verbetergebieden die nauw verbonden zijn aan de cash conversion cycle ook in ogenschouw genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de onderhouds- en bedrijfsvoeringstrategie om zo efficiënt mogelijk met reserveonderdelen om te gaan.Wat het u oplevert

Het Deloitte Cashboard is een visueel en interactief dashboard dat direct inzicht biedt in de belangrijkste KPI’s op het gebied van werkkapitaal. Het Cashboard maakt concrete werkkapitaal-verbeteringen in korte tijd mogelijk en stelt uw organisatie in staat werkkapitaal op alle niveaus binnen de organisatie continu te monitoren. Door het interactieve karakter is het mogelijk om te analyseren op bijvoorbeeld klant, product en bedrijfsonderdeel. U krijgt inzicht in de bedrijfskapitaalsituatie inclusief de volgende analyseonderdelen.

  • Het cash conversion cycle dashboard biedt een eerste kwalitatieve indicatie van ontwikkelingen op het gebied van werkkapitaal en de drie onderdelen daarvan: crediteuren, voorraden en debiteuren.
  • Het dashboard ‘Crediteuren’ biedt inzicht in betalingsgedrag aan leveranciers en bevat overzichten van uitgaven, betalingstermijnen en een trendanalyse van DPO.
  • Het dashboard ‘Voorraden’ biedt een analyse van onder meer DIO- en DDI-ontwikkeling, ABC/ XYZ-analyse, veiligheidsvoorraad, cyclusvoorraad, overschotten en nauwkeurigheid van voorspellingen.
  • Het dashboard ‘Debiteuren’ biedt inzicht in contractuele en daadwerkelijke betalingsdagen en betalingstermijnen per afnemer en een trendanalyse van te late betalingen en DSO.
Operating Working Capital

Contact

Willem Vaessen

Willem Vaessen

Partner

I lead the Chemicals segment for Deloitte in the Netherlands. My professional focus is on delivering tangible results for clients in the chemical value chain. I possess a track record of quality servi... Meer