Dienst

Target Operating Model

Deloitte’s answer to designing and realizing a strategically fit organization

Bij een strategische heroriëntatie of indien de huidige strategie onvoldoende wordt gerealiseerd, geeft het operating model inzicht in hoe uw organisatie is ingericht om de strategie uit te voeren. Daarbij wordt de logische samenhang tussen de strategie, het verdienmodel en verschillende dimensies zoals producten, processen, systemen, besturing en personele competenties geanalyseerd, en een eventueel herontwerp op relevante onderdelen wordt begeleid.

Een Target Operating Model (TOM) biedt uitkomst bij de volgende vragen:

 • Hoe kan onze organisatie twee operating models combineren na een fusie of acquisitie?
  Bij de samenvoeging van twee afzonderlijke organisaties met vergelijkbare operating models, laat een TOM zien welke operationele en IT-synergiën mogelijk zijn en hoe deze het integratieproces kunnen ondersteunen.
 • Welke Strategic Cost Reduction kansen zijn er voor onze organisatie?
  Als alle korte termijn (< 1 jaar) en tactische kostenreductiemogelijkheden zijn benut, is een meer ingrijpende herziening van het operating model nodig om de kosten-inkomstenratio fundamenteel te veranderen.
 • Hoe kunnen we meer groei of operationele efficiency halen uit onze organisatie?
  Als er kansen zijn voor optimalisatie van uw omzet of marge door effectievere uitlijning van processen en systemen op uw verkooporganisatie, kan een TOM de ‘gaps’ en synergiën aanwijzen met een business case.
 • Wat is de impact van onze nieuwe bedrijfsstrategie op de organisatie?
  Een nieuwe strategische richting vraagt om een frisse benadering van het organisatie-ontwerp. Met een TOM die ‘greenfield’ wordt opgesteld, kunt u los komen van bedrijfshistorie en beter nadenken over de best passende organisatie bij uw nieuwe strategie (vaak ondersteund door innovatie en een zero-based budgeting approach).
   

Hoe kan Deloitte u helpen?

Om u inzicht te geven in uw huidige operating model, uw target operating model, de impact van veranderingen en een roadmap voor de implementatie, kan Deloitte u helpen met een gestructureerde aanpak en bewezen methodologie.

Onze aanpak bestaat uit drie fasen:

1. Diagnose en scenario’s
a. Strategische doelen definiëren
b. Analyse van het huidige operating model
c. Ontwerpprincipes vaststellen
d. Target Operating Model scenario’s en consequentie-analyse

2. Detail Ontwerp
a. Gedetailleerd Operating Model ontwerp
b. Implementatievereisten identificeren

3. Validatie en Mobilisatie
a. Implementatie roadmap opstellen
b. Gedetailleerde business case
 

Met deze aanpak helpen wij u bij:

 • het ontwerp van de toekomstige organisatie visueel wordt weergegeven en duidelijk verankerd is bij het management;
 • de transitie van huidige naar nieuwe organisatie financieel is onderbouwd en concreet is uitgewerkt;
 • het nieuwe model effectief kan worden gecommuniceerd aan alle stakeholders.


Hoe werken we samen met de klant?

Kenmerkend voor onze aanpak is de workshop-gedreven setting waarin senior stakeholders vanuit verschillende disciplines in uw organisatie samen met experts vanuit Deloitte het Target Operating Model vormgeven. Wij brengen inzichten vanuit de industrie gecombineerd met analyse van beschikbare klantdata, en uiteraard brengt u kennis in van uw eigen organisatie en markt. Deze aanpak is succesvol doordat inrichtingsprincipes en ontwerpkeuzes op senior niveau worden bekrachtigd. Dit stelt u in staat om voortgang van het project te behouden en tegelijkertijd een goede balans te vinden tussen vooruitstrevend herontwerp en pragmatisch realisme in implementatievermogen.

Bij een grote Nederlands bank was er behoefte aan een innovatief omni-channel distributiemodel voor hypotheken. Deloitte heeft hiervoor onder andere een uitgebreide strategie, business case en roadmap aangeleverd, ondersteund bij het selecteren van vendors en een performance management cyclus ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een succesvol zesjarig strategie transformatie programma, die mede als voorbeeld is gebruikt voor implementaties bij andere banken.


Meer weten?

Wilt u meer informatie over Target Operating Model? Neem dan contact op met Leonne Jongejan via +31 (0)88 288 5399 via of David Janmaat via +31 (0)88 288 3117.

Contact

Leonne Jongejan

Leonne Jongejan

Senior Manager

Sinds 2005 ben ik werkzaam als adviseur in de financiële sector en sinds 2008 bij Deloitte in Strategy & Operations met focus op Banking. Ik houd me voornamelijk bezig met de doorvertaling van strateg... Meer

David Janmaat

David Janmaat

Director

Binnen Deloitte Consulting ben ik verantwoordelijk voor onze M&A advisering. Ons team van specialisten begeleidt organisaties in complexe integratie- en ontvlechtingsvraagstukken. Bij beide type trans... Meer