Bedrijven boeken belangrijke vooruitgang in digitale volwassenheid

Persbericht

Bedrijven boeken belangrijke vooruitgang in digitale volwassenheid

Nieuw leiderschap nodig om te concurreren in huidige digitale omgeving

Uit onderzoek van MIT Sloan Management Review en Deloitte Digital blijkt dat gevestigde bedrijven steeds meer digitaal volwassen worden. De jaarlijkse studie, die zich voor het 4e achtereenvolgende jaar richt op digitalisering, toont een significante verbetering in de manier waarop de ondervraagden de digitale volwassenheid van hun bedrijf beoordelen.

20 juni 2018

MIT Sloan Management Review en Deloitte vroegen meer dan 4.300 executives, managers en analisten van organisaties wereldwijd naar de transitie van een traditionele omgeving naar een digitale omgeving. Het onderzoek brengt drie gradaties van digitale volwassenheid in kaart: ‘early’, ‘developing’ en ‘maturing’.

"Uit de studie van dit jaar blijkt dat leidinggevenden uit verschillende sectoren en over de hele wereld investeren in de digitale volwassenheid van hun organisaties", aldus Hans van Grieken, EMEA Technology Research Leader Deloitte. "Vooral digitaal gevorderde bedrijven ontwikkelen hun talent op zowel leiderschaps- als operationeel niveau en creëren voorwaarden die de organisatie in staat stellen om te experimenteren, te leren en samen te werken.”

Lees meer over dit onderzoek

Naar het rapport

Leiderschap

Over de volle breedte geven de organisaties aan nieuwe leiders nodig te hebben. Wel lijken organisaties die digitaal volwassen worden, meer in staat om de leiders te ontwikkelen die zij nodig hebben voor de toekomst. 64% van de ‘maturing’ bedrijven zegt dat zij proactief leiders opleiden, vergeleken met slechts 14% van de respondenten uit ‘early’ bedrijven.

Leren

Continu leren is vereist in een digitale omgeving. 90% van de respondenten geeft aan dat ze hun vaardigheden minimaal jaarlijks moeten trainen om effectief te kunnen werken in een digitale wereld. 44% geeft aan dat ze hun vaardigheden continu moeten trainen om hun werk goed te kunnen doen.

Toch krijgen medewerkers weinig steun van organisaties om dit te doen. Van organisaties die zich in de beginfase van digitalisering bevinden, geeft bijna 30% van de ondervraagden expliciet aan dat er weinig tot geen ondersteuning wordt geboden voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bovendien is maar een derde van alle ondervraagden tevreden over hoe hun organisatie hen helpt zich voor te bereiden op het werken in een digitale omgeving.

"Alle bedrijven - zelfs degenen die significante digitale vooruitgang laten zien - zouden nieuwe manieren van leren tijdens en na het werk beter moeten faciliteren. Continu onderwijs bevordert je vaardigheden, waardoor je in staat bent de snelle technologische veranderingen bij te houden", zegt Van Grieken.

Nieuwe mindset

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat digitaal gevorderde bedrijven erkennen dat de besluitvorming niet alleen op bestuursniveau plaats kan vinden. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat ze een grotere leiderschapsrol gaan vervullen. Echter denkt bestuur en middenmanagement anders over dit onderwerp. Hoewel 59% van de CEO's denkt dat ze de besluitvorming ‘naar beneden duwen’, denkt slechts 33% van de ondervraagden op directieniveau dat dit gebeurt.

"Organisaties erkennen dat ze krachtige, op samenwerking gerichte leiders nodig hebben om hun digitale capaciteiten te verbeteren", zegt Van Grieken. "Dat vereist voor alle werknemers een nieuwe mindset rondom leiderschap en leren."

Over de studie

De publicatie van MIT Sloan Management Review en Deloitte Digital is gebaseerd op bevindingen uit onderzoek onder meer dan 4.300 executives, managers en analisten van organisaties wereldwijd. Het onderzoek is voor het 7e jaar uitgevoerd en voor het 4e jaar gericht op digitalisering. De ondervraagden zijn afkomstig uit 123 landen, 28 industrieën en van organisaties van verschillende groottes.
De digitale volwassenheid is gemeten door te vragen om "de ideale organisatie voor te stellen die gebruikmaakt van digitale technologieën en capaciteiten om processen te verbeteren, talent in de hele organisatie te betrekken en nieuwe bedrijfsmodellen met waarde te genereren." De ondervraagden beoordeelden hun bedrijf vervolgens op een schaal van 1 - 10. Er zijn drie gradaties in kaart gebracht van digitale volwassenheid: ‘early’ (1-3), ‘developing’ (4-6) en ‘maturing’ (7-10).

Meer informatie over het rapport en een downloadversie ervan, vindt u hier.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met:
Maarten Snijders, persvoorlichter
0613827025
msnijders@deloitte.nl

Meer recente persberichten, opinieartikelen, blogs en achtergrondartikelen van Deloitte Digital vindt u op onze site of in onze newsroom.
U kunt ons ook volgen op Twitter: @DeloitteDIGI_NL.

Wilt u geen persberichten meer ontvangen van Deloitte Nederland, klik dan hier.

Vond u dit nuttig?