Persbericht

Cybercriminaliteit kost Nederlands MKB jaarlijks een miljard

Deloitte geeft voor tweede keer inzicht in potentieel waardeverlies BV Nederland

Het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor het midden- en kleinbedrijf wordt geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Voor de gehele Nederlandse economie ligt dit bedrag op 10 miljard euro of 1,3% van het BBP. Deloitte heeft voor de tweede keer cyberrisico’s in Nederland gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld gebracht op basis van data-analyse.

25 september 2017

English version

Eerder berichtte het Rathenau Instituut al dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf hoort bij de groep die het meest kwetsbaar is voor hackers. Uit Deloitte’s analyse wordt dit bevestigd. MKB-bedrijven worden daarom steeds vaker het slachtoffer van cybercrime, terwijl tegelijkertijd afdoende cybersecurity steeds minder betaalbaar wordt voor deze groep. Maarten van Wieren, cybersecurityexpert bij Deloitte: “MKB-bedrijven hebben vaak een minder volwassen cybersecuritybeleid of reageren alleen na incidenten, terwijl de cyberaanvallen tegelijkertijd verfijnder en complexer worden.”

Cyber Value at Risk

Vraag rapport aan

Gedeelde verantwoordelijkheid

Van Wieren vervolgt: “Enerzijds is het midden- en kleinbedrijf zelf kwetsbaar voor cyberaanvallen, anderzijds vormt hun kwetsbaarheid een risico voor grotere bedrijven gezien hun rol als toeleverancier. Bovendien wordt er steeds vaker allerlei digitale informatie uitgewisseld die via MKB-bedrijven gemakkelijk kan worden buitgemaakt door cyberaanvallers. Het op orde brengen van de cyberveiligheid van MKB-bedrijven is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Publiek-private samenwerking is steeds belangrijker en alleen door samen te werken, kunnen we tot een weerbare en sterke digitale economie komen.”

Verschillende type dreigingen Nederlandse economie

Het onderzoek neemt de verschillende vormen van misbruik van informatie als uitgangspunt. Zo blijkt dat de grootste risico’s op waardeverlies voortkomen uit onderbrekingen van de operationele continuïteit (26%) en uit verlies van de betrouwbaarheid van communicatie- en IT-systemen (ook 26%). Het verlies van vertrouwelijke informatie van derden vormt ten slotte met 25% ook een wezenlijk risico. 

Over het Cyber Value at Risk-rapport

Het Cyber Value at Risk-model is voortgekomen uit een samenwerking tussen Deloitte en het World Economic Forum. Het onderzoek naar potentieel waardeverlies is dit jaar voor de tweede keer gehouden. Het model is verder verfijnd doordat databronnen zijn toegevoegd en de groep corporate bedrijven anders is gedefinieerd. Daarnaast is dit jaar voor het eerst het MKB meegenomen. We hebben nu de 2.600 grootste bedrijven van Nederland en 250.000 Nederlandse MKB-bedrijven gesegmenteerd in 15 sectoren. Op basis van de uitkomsten kunnen Nederlandse bestuurders beter bepalen welke investeringen binnen hun organisatie wel of niet nodig zijn op het gebied van cybersecurity.

(links: Maarten Camps – Secretaris-Generaal van Ministerie EZ en rechts: Maarten van Wieren, cybersecurityexpert en onderzoeker Deloitte Cyber Value at Risk)

Cyber Security Week

Het rapport is op 25 september 2017 overhandigd aan Maarten Camps, Secretaris-Generaal ministerie van Economische Zaken tijdens de opening van de Cyber Security Week 2017.

De Cyber Security Week vindt van 25 t/m 29 september plaats op verschillende locaties in Den Haag en bestaat uit 80 evenementen waarin honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen. Het is een initiatief van The Hague Security Delta, de gemeente Den Haag, InnovationQuarter, The Conference The Hague en Deloitte.

Over State of the State

Deze actuele data-analyse is uitgevoerd binnen het State of the State programma van Deloitte. Dit programma is bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van maatschappelijke onderwerpen zoals veiligheid en cybersecurity. Deloitte analyseerde hiervoor voor het vierde jaar op rij open data in onderlinge samenhang. Op www.stateofthestate.nl zijn deze nieuwe inzichten te vinden.

Journalisten kunnen het onderzoek opvragen bij Karen van Schie, persvoorlichting. 

Vond u dit nuttig?