Article

De drie pijlers

Onze focus op drie maatschappelijke thema's

Dagelijks werken wij hard om een impact te maken op onze klanten. Deloitte is een kennis-organisatie. Die kennis gaan we nu via de Deloitte Impact Foundation collectief inzetten voor de maatschappij. We benutten onze energie en talenten maximaal door met onze Deloitte Impact Foundation de focus te leggen op drie maatschappelijke thema’s: onderwijs, sociale innovatie en een leefbare samenleving.

Onderwijs

Binnen het thema Onderwijs ligt de focus van onze activiteiten op het ondersteunen van kinderen, jonge mensen en studenten in Nederland. Met diverse activiteiten helpen wij hen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Denk aan coaching, korte stages, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, financieel onderwijs (Nationaal Geldexamen) en lesgeven op universiteiten.
 

Sociale innovatie

Met onze kennis en ons netwerk kunnen we social ventures, NGO's en start ups helpen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Dat doen we bijvoorbeeld door advisering over geografische expansie, efficiënte dienstverlening, financiering etc. We helpen hiermee de impact te vergroten.
 

Leefbare samenleving

Bedrijven zien in dat groei op de lange termijn, risicobeheersing en het publieke vertrouwen in hun onderneming verbeteren als ze maatschappelijke en milieu-uitdagingen aangaan die relevant zijn voor hun business. De publieke en sociale sector richten zich erop dat mensen van noodzakelijke diensten gebruik kunnen maken, maar stimuleren ook innovaties die bijvoorbeeld woningnood, slechte gezondheid en werkloosheid bestrijden.


Meer informatie?

Wil je meer informatie over Deloitte Impact Foundation? Heb je een goed idee voor een project welke je graag aan ons wil voorleggen, of wil je je aansluiten bij een van de projecten? Stuur een mailtje naar NLFoundation@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?